En betydande förändring i Europeiska unionens synsätt på försvar och säkerhet

En betydande förändring i Europeiska unionens synsätt på försvar och säkerhet

Uppmaningen från europeiska rådets ordförande Charles Michel om ”europeiska försvarsobligationer” markerar en betydande förändring i Europeiska unionens synsätt på försvar och säkerhet.

Försvars- och säkerhetsindustrin behöver både investeringar och finansiering. Vid Europeiska försvarsbyråns (EDA) årliga konferens 2023 visar EU att man nu fokuserar på det i allt högre utsträckning, genom att föreslå. ”europeiska försvarsobligationer. Det här tillsammans med flera nya initiativ markerar en betydande förändring i Europeiska unionens synsätt på försvar och säkerhet. Förslaget ligger i linje med en bredare trend av fördjupad militär samordning och satsningar bland EU:s medlemsstater som svar på utvecklande globala säkerhetsutmaningar.

Tongivande inslag från president Michels tal

 • Förslag om europeiska försvarsobligationer
  Michel föreslog idén om ”europeiska försvarsobligationer” som en mekanism för att finansiera investeringar i europeiskt försvar och säkerhet.
  Dessa obligationer ses som en attraktiv tillgångsklass för alla typer av investerare för att stödja försvarsinitiativ.
 • Ökade försvarsinvesteringar
  Michel uppmanade medlemsstaterna att samla resurser, som potentiellt kan uppgå till 600 miljarder euro i försvarsinvesteringar under det kommande årtiondet.
  Betoning på bättre samordning av dessa investeringar för att maximera effektivitet och effektivitet.
 • Europeisk cyberstyrka
  Ett förslag om en europeisk cyberstyrka med offensiva förmågor för att motverka cyberhot och attacker framlades.
 • Stärkande av EU:s försvar
  Behovet av att stärka den europeiska kontinenten och förbättra Europas försvarsförmåga betonades, särskilt med tanke på nuvarande geopolitiska spänningar.
 • EU:s värderingar och försvarsstrategi
  Michel betonade vikten av att anpassa militära investeringar och aktiviteter till EU:s värderingar om liberal demokrati.
  Han noterade att Rysslands invasion har skapat en ny brådska för EU:s försvar.

Ytterligare perspektiv

 • Belgiens försvarsminister
  Ludivine Dedonder, Belgiens försvarsminister, upprepade behovet av investeringar i försvarsförmåga, med betoning på nödvändigheten av en avskräckande och motståndskraftig styrka.
  Belgien, som kommer att överta EU:s ordförandeskap i rådet för Europeiska unionen i januari, fokuserar tydligt på att återuppbygga försvarskapaciteten.
 • Cyperns försvarssektor
  Michalis Giorgallas, Cyperns försvarsminister, påpekade vid sidan traditionella investeringar i försvar vikten av investeringar i totalförsvar. Cyperns försvar lägger stor vikt på områden som cyberförsvar, kommunikation, maritim övervakning och obemannade farkoster.

Slutsats

EDA:s årliga konferens 2023 fungerade som en plattform för EU:s ledare och intressenter att diskutera Europas försvars framtid, vilket framhävde behovet av ökade investeringar, samordning och innovation inom försvarsförmågor. Det föreslagna europeiska försvarsobligationerna, betoningen på en enad cyberstyrka och uppmaningen till motståndskraftiga försvarsmekanismer speglar en strategisk förändring i EU:s försvarshållning som svar på det nuvarande globala säkerhetsläget.