Emission 11 den 1 december är nu fylld med 75 mkr!

Emission 11 den 1 december är nu fylld med 75 mkr!

Emission 11 den 1 december är nu fylld med 75 mkr. Begränsningen om 75 mkr har vi tidigare meddelat den 7 november, vilket går att läsa om här.

Meddelande om tilldelning kommer att ske i början av december.

De teckningsanmälningar som från idag och framåt kommer in läggs för turordning inför emissionen den 2 februari 2018 där fonden netto tar emot 300 mkr samt teckning från plattformsmotparter (handel i bulk).

Stockholm den 20 November 2017
Scandinavian Credit Fund I AB
Styrelsen