Den illikvida svenska företagsobligationsmarknaden skapar möjligheter för High Yield Opportunity Fund

Den illikvida svenska företagsobligationsmarknaden skapar möjligheter för High Yield Opportunity Fund

Finansinspektionen (FI) skriver i gårdagens upplaga (9 juni 2021) av Dagens Industri en debattartikel med titeln: Obligationsmarknaden måste ha högre likviditet.

FI syftar på företagsobligationsmarknaden och belyser då problemet med likviditeten i den svenska marknaden. Under början av pandemin var säljtrycket hårt och andrahandsmarknaden för kunde inte absorbera allt. Det gjorde att obligationspriser föll kraftigt och att flera fonder tvingades stänga för uttag eftersom det inte gick att likvidera innehav för att möta uttag.

FI menar i sin artikel på att obligationsmarknaden blivit viktig för den finansiella stabiliteten i Sverige och föreslår en del åtgärder för att reformera den. Fi nämner också riskerna med att fonder som har daglig inlösenrätt investerar i illikvida företagsobligationer.

Vi delar synen att obligationsmarknaden och i synnerhet high-yield marknaden är illikvid. Av denna anledning skapade vi High Yield Opportunity Fund (HYOP) under 2020.

HYOP är konstruerad specifikt för att kunna dra nytta av den illikvida företagsobligationsmarknaden. HYOP är stängd för uttag och återinvesterar alla förfall under de första 3 åren, därefter distribueras medel tillbaka till investerare under år 4 och 5. De investerare som måste sälja under löptiden kan göra det i andrahandsmarknaden där ABG är market-maker.

HYOP kommer därför inte att tvingas sälja under perioder med hög volatilitet – tvärtom kan HYOP dra nytta av dessa situationer och att agera köpare.

HYOP kan vara långsiktig i sin investeringshorisont och hålla obligationer till förfall. Det gör att vi kan ha som mål att ge en avkastning på 7%+ vilket är mycket högre än liknande öppna fonder.

I en kommentar till FI:s debattinlägg säger HYOP:s förvaltare Peder Broms:

”Detta är ett första steg mot en mer transparent rapportering av likviditetsrisker förknippade med obligationsmarknaden. Regleringarna och verktygen som FI förespråkar kan bidra till ökad förståelse från investerare inom segmentet företagsobligationer. Vi tycker det talar för styrkan i HYOP:s struktur”

Läs mer om HYOP här – det går fortfarande att teckna sig till emissionen 1:a juli.

Länk till pressrelease: Debattartikel i Dagens Industri 9/6: Obligationsmarknaden måste ha högre likviditet | Finansinspektionen