December: uppgång rundade av positivt år

December: uppgång rundade av positivt år

Inge Heydorn

Efter den stora sektorrotationen i november så vart december en stark månad för aktier generellt. GP Bullhound Thyra Hedge slutade upp 1,4 % och slutade därmed upp 6,1 % i 2020. USD/SEK utvecklingen höll tillbaka utvecklingen under året något. Många bolag vi äger kommer dock gynnas i exporten av den svagare USD som tex Microsoft.

Efterfrågan på produkter och tjänster under fjärde kvartalet och december liknar trenden vi sett tidigare under året. Stark efterfrågan på WFH produkter och svagare efterfrågan på kontorsprodukter och en generell hög efterfrågan på teknologi.

Tittar vi på gaming sidan så hade många bolag fokuserat sina nya releaser till sista kvartalet när de nya konsolerna släpptes. Efterfrågan har varit hög under hela året pga av Covid men de nya konsolerna, andra vågen av Covid, julen och nya spel lyftet allt ytterligare under 4 kvartalet. Det som sticker ut i våra ögon är dock den fortsatta styrkan i Nintendo Switch försäljningen av både spel och konsoler vilket gör att vi förväntar oss en ytterligare guidance höjning från Nintendo.

Efterfrågan på halvledare har varit ovanligt stark under fjärde kvartalet drivet av många olika faktorer och industrier. De två största orsakerna har dock varit bra för efterfrågan på Apple 5G telefon och ett uppsving för bilkomponenter. Även minnessidan ser ut att ha bättrat på sig under kvartalet. Allt detta gör att vi går in i 2021 med en hög användargrad i fabrikerna för halvledare och i många fall ökade ledtider. Detta är klart positivt för utrustningstillverkarna medans osäkerheten runt politiken och Kina är den största osäkerhetsfaktorn.

Molntjänster har varit under stark tillväxt de senaste åren och WFH har bara accelererat den utvecklingen. Tillväxten kan nog komma ner något när vi återgår till våra arbeten men vi tror dock att många beslut som fattats under denna pandemi har lett till en starkare underliggande tillväxt för många tjänster och molnlösningar. Värderingarna håller dock oss tillbaka något från att köpa många intressanta företag, vi följer dem dock noga och hoppas kunna köpa oss in framöver.

Många digitala plattformar och tjänster har gynnats starkt av WFH trenden som tex streaming tjänster Netflix osv medan andra som erbjudit tjänster mot resor, hotell och reklam drabbats negativt av trenden som tex, Bookings.com, Facebook osv. Plattformarna inriktade mot reklam som tex Facebook och Google har dock nu en bit in i pandemin fått nya kunder som har ersatt de områden och kunder som drabbats av COVID och är nu nästan tillbaka var man var innan pandemin slog till.

Vi har under månaden köpt på oss mindre positioner i Facebook och Salesforce efter nedgångarna och vi har minskat ner vår position i Apple efter den starka uppgången.