December: rally i cybersäkerhet gynnade fonden

December: rally i cybersäkerhet gynnade fonden

Global Security Fund ökade med 4,72 procent (S-andelsklassen) respektive 4,52 procent (R-andelsklassen) under december, vilket varbetydligt bättre än jämförelseindexet MSCI World TR som steg med 0,05 procent.

Nyheter kring en cyberattack på nätverksövervakningsprogrammet “Orion” från Solarwinds Corp påverkade marknaden under månaden. Aktiekurserna för bolag inom cybersäkerhet rusade iväg. Händelsen kommer troligen ha konsekvenser för en industri som varit en klar vinnare under COVID19-pandemin. Detta i spåren av ökade budgetar till säkerhetslösningar. Med över 320 000 kunder i över 190 länder så påverkade händelsen såväl den privata som den offentliga sektorn, dock finns det inga officiella uttalandet om kostnaden för händelsen.

FireEye, ett cybersäkerhetsföretag som fonden återupprättade en position i under oktober, var månadens bäst presterande aktie. Bolaget ökade med över 53,4 procent under december då det blev känt att bolaget var först med att rapportera om Orion-intrånget. FireEye är ett av få företag inom cybersäkerhetslösningar med försäljningsintäkter som närmar sig 1 miljard dollar. En trög försäljningstillväxt under de senaste åren har dock inneburit att bolagets aktiekurs stått stilla. Nya förvärv kan dock hjälpa FireEye att återgå till en mer attraktiv försäljningstillväxt och lönsamhet. Till exempel förvärvade man i november Respond Software, vilket ökar företagets förmåga att leverera eXtended Detection and Response (XDR) kapacitet. FireEyes fenomenala aktiekursuppgång under december bidrog till fonden med 1,7 procentenheter.

Crowdstrike var återigen ett av fondens bäst presterande aktier och den aktie som bidrog mest för fonden, detta efter att bolaget levererat en kvartalsrapport som slog förväntningarna. Det fria kassaflödet var mycket bättre än väntat och visade den långsiktiga potentialen i affärsmodellen för att ge lönsam tillväxt. Crowdstrike fortsätter att ha medvind från ett ökat behov av säkerhetsförändringar. Noterbart är att cirka 20 procent av alla servrar de skyddar finns i det offentliga molnet med betydande utrymme för expansion. Aktien ökade med över 38 procent under månaden och hjälpte till att bidra med 2,4 procent till fonden.

Fortinet, ett cybersäkerhetsföretag med fokus på nätverkslösningar, gynnades av intresset i säkerhetsindustrin under december månad och aktiekursen rusade iväg med över 20,5 procent vilket gynnade fonden med 0,55 procentenheter. Bolaget tillkännagav under månaden att man förvärvat SaaS-företaget Panopta, vilket kommer att göra det möjligt för Fortinet att erbjuda kunderna mer synlighet i en alltmer komplex tech-stack. Palo Alto Networks, ett annat cyberbolag med fokus på nätverkslösningar, var upp med över 20,9 procent under månaden, vilket gynnade fonden med över 0,46 procentenheter.

Mantech International är en av USA:s “Department of Defense” största IT-leverantör och rapporterade flera lukrativa avtal under månaden som inkluderade USA:s Homeland Security och Defense Agency. Bolaget kommer sannolikt gynnas av den troliga ökande investeringstakten i säkerhetslösningar inom USA:s försvarsmakt. Bolaget meddelade under månaden att man hade slutfört förvärvet av Tapestry Technologies, vilket kommer förbättra kapaciteten inom cyberarkitektur, policyutveckling, programvaruteknik och cyberutbildning. Bolaget var upp drygt 16 procent för månaden vilket gynnade fonden med 0,5 procentenheter.

De mer traditionella säkerhetsbolagen hade en svag utveckling under december. Även dessa bolag jobbar med cybersäkerhetslösningar, men investerarfokus har hamnat på bolagens dämpade förväntningar kommande år. Lockheed Martin var månadens sämst presterande bolag och var ned 2,75 procent. Detta, tillsammans med en svag dollar / stark krona påverkade fonden negativt med 0,5 procentenheter. L3 Harris Technologies backade med 1,55 procent vilket påverkade fonden negativt med 0,4 procentenheter. Raytheon Technologies aktiekurs var ned knappt 0,3 procent vilket påverkade fonden negativt med drygt 0,3 procentenheter. Booz Allen Hamilton var upp 0,45 procent medan Northrop Grumman var upp 0,8 procent.

Svenska kronan var drygt 4 procent starkare mot dollarn under månaden, och drygt 12 procent starkare för hela 2020. Detta har förstås inneburiten motvind för fondens avkastning, men med ett brett negativt sentiment för dollarn just nu så finns det goda utsikter för dollarns utveckling under 2021.