Början av rotationen mot värdeaktier? Finns anledning att tro på en stigande inflationstrend

Början av rotationen mot värdeaktier? Finns anledning att tro på en stigande inflationstrend

Centralbanker har varit övertygade om att tecken på stigande inflation kommer att vara övergående, men inflationssiffror från den senaste veckan ifrågasätter detta påstående. På onsdag kom konsumentprisindexet i USA med en ökning om 0,8 procent i det månatliga inflationstalet. Förväntningarna var en ökning med 0,2 procent per månad. De senaste tolv månaderna har inflationen ökat med 4,2 procent. På fredagen släppte den centrala statistikbyrån Producer Price Index, vilket var dubbelt så högt som förväntat, 0,6 procent för det månatliga talet och en ökning med 6,2 procent jämfört med året innan.

Även om det är möjligt att inflationsökningen är övergående så pekar de senaste statistiken på att siffrorna sannolikt kommer fortsätta överraska på uppsidan och att detta är början på en stigande inflationstrend. Till exempel har det statliga stödet, än så länge, dämpat kostnadssidan. Det har gett bränsle till den andra sidan av argumentet; att vi nu är i ett läge med stigande inflation och stigande långa räntor.

Tillväxtaktier har varit de främsta mottagarna för kvantitativ lättnad och låg ränta, men oro för högre inflation och högre långsiktiga räntor har sett en rotation ur tillväxt och till värdeaktier i november 2020. För Global Security Fund som i många fall investerar i värdebolag inom säkerhetssektorn har denna trenden gynnat kursutvecklingen av fonden.

”Under de senaste sex månaderna har fonden stigit med cirka 17 procent och många av innehaven har noterat betydande uppgångar under samma tidsrymd. Dock från nedtryckta nivåer. Bland exempel finns bolag som flygplanstillverkaren Lockheed Martin, rymd- och försvarsbolaget Northrop Grumman samt hangarfartygstillverkaren Huntington Ingalls”, säger förvaltaren Tor Sinclair och fortsätter:

“Lockheed Martin handlas idag kring ett PE-tal på 13, vilket är betydligt lägre än för tre år sedan, samma mönster gäller många av de andra traditionella försvarsbolagen. Vi har många stora bolag som sålts ned till oförklarligt låga värderingar under pandemin och jag tror att uppgången under inledningen på 2021 ska ses i ljuset av detta.”

Tor pekar på att försvarsanslag och satsningar inom rymd och cybersäkerhet borgar för god tillväxt framöver.

“Försvarsbudgetar för många länder som ingår i NATO har fortfarande inte kommit i närheten av de uppsatta målsättningarna och inget talar för minskade försvarsanslag framåt. Lägg därtill de satsningar som görs inom rymd- och cyberindustrin. Orderböckerna ser bra ut för de stora försvarsjättarna och jag är optimistisk till att orderingången kommer fortsätta utvecklas väl.”

Han understryker vidare att fondens innehav inom cybersäkerhet klarat rotationen mot värde på ett bra sätt.

“Fortinet har stigit kraftigt under den senaste sexmånadersperioden med en uppgång på cirka 70 procent. Det visar att rotationen är selektiv och att bolag som levererar på tillväxtestimat blir premierade.”

Tor menar att den historiska rabatt som försvarsbolagen handlas till kan förklaras av marknadens stora fokus på ESG-bolag. Men han vill samtidigt understryka att försvarsindustrin är en mycket betydlesefull sektor för att världen ska kunna uppnå sina uppsatta klimatmål och säkerställa en trygg värld att leva i.

Fondens utveckling de senaste sex månaderna.

“Om vi ska kunna utveckla den teknik som behövs för självkörande elbilar så kommer satelliter vara av central betydelse, jag tror även 3D-printing kommer vara en central del i att utveckla flygplan som kan ta oss mer energisnålt mellan destinationer i framtiden, därtill kan läggas återvinningsbara rymdfarkoster. När det gäller att säkerställa en trygg värld och undanröja cyberhot kommer försvarsbolagen också vara i centrum. Med andra ord är det för enkelt att bara peka på försvarsbolagen som bovar i omställningen till en mer hållbar värld. De kommer vara en viktig del av omställningen och gynnas av densamma.”