Being and Investment Active Value månadsrapport – mars 2024

Being and Investment Active Value månadsrapport – mars 2024

Mars gav en avkastning på 0,7%, efter avgifter, upp ca 5% på året, efter ett 2023 som gav 23% och ett 2022 som gav ~8%.

Våra månadsbrev kommer framöver att vara mer kortfattade, då våra klienter föredrar mer extensiva kvartalsbrev. För att följa dessa och för mer information om fonden så vänligen besök: www.beingandinvestments.com

Inga nya investeringar gjordes under perioden, men fonden har sålt av en hel del, och bland annat helt gått ur Victoria’’s Secret & Co och ämnar investera i ett nytt bolag i närtid.

Bland vinnarna under månaden förekom Vimian, vår investering i ett bolag som konsoliderar pet-care marknaden och innehåller en veterinär ”plattform” Bolaget gjorde nyligen en nyemission, som backades av ägarna, framför allt för att göra förvärv. Bolaget uppdaterade dessutom sina finansiella mål, som är i linje med eller strax bättre än vårt organiska base case. Vi tror att Vimian fortsatt kommer att vara en kompentent förvärvare.

Bland förlorarna återfanns Victoria’s Secret & Co. Bolaget innehar ca 20% av underklädesmarknaden i USA och har brottats med en vikande marknad för sällanköpsvaror och en allt tuffare konkurrens. Vi ser fortfarande inga tydliga indikationer på en vändning i marknaden eller konkurrenspositionen, efter ett ganska bra tag, trots gedigna försök att vända på det senare. Med en väldigt hög fast kostandsbas kan bolagets vinst svänga kraftigt. Bolagets andra stora varumärke, PINK, går också dåligt, men vi har svårt att avgöra hur svårt givet bristande information. Vi har därför valt att lämna investeringen för andra med tryggare risk/return profil.

Ladda ned PDF version med statistik