Being and Investment Active Value månadsrapport – februari 2024

Being and Investment Active Value månadsrapport – februari 2024

Februari gav en avkastning på 3,2%, efter avgifter, upp ca 4% på året, efter ett 2023 som gav 23% och ett 2022 som gav ~8%.
Bland innehaven som bidrog mest till avkastningen under februari månad återfanns Securitas (+12%) och FL Smidth (+11%). Portföljen steg annars förhållandevist jämnt över innehaven.
Bland bolagen som rapporterade noterades följande:

Securitas
Vi investerade Securitas i samband med företrädesemissionen i september 2022. Vi är upp drygt 40% på 18 månader.

Situationen i september följde ett mönster vi sett i flera andra fall på börsen: bolag som aggressivt belånat sig, med låga räntor, för att köpa på sig bolag dyrt på toppen av cykeln. Dessa förvärvares aktiepriser har sedan slaktats när räntorna stigit. I Securitas fall var köpet också dyrt, men strategiskt motiverat (STANLEY). Samtidigt missade Securitas att binda räntorna när de var låga, och satt med en bryggfinansiering under perioden då räntorna steg. En nyemission blev oundviklig. Denna gjordes i mitten av 2022, då aktiemarknaderna var allt annat än heta. Vi såg en möjlighet att lösa ett balansräkningsproblem i ett annars välskött och strategiskt intressant positionerat bolag. Vi såg till exempel att Securitas hade lyckats hantera löneinflationen perfekt under 2022 (lönehantering och prissättning är en del av kärnverksamheten på Securitas).

Bolaget har sedan vår investering fått igenom synergier, omstruktureringskostnaderna är nu äntligen på väg ner till långsiktiga nivåer (Securitas kommer alltid behöva någon typ av omstruktureringskostnad i den bemannade delen), och produktmixskiftet mot elektroniskt verkar ge effekt på marginalerna. Allt detta har sammantaget sänkt belåningsgraden drastiskt i förhållande till kassaflödena, vilket gett bolagets aktiepris en skjuts uppåt.

Bolaget har med köpet av Stanley inte bara lyckats frigöra kostnadssynergier, utan även positionerat bolaget väl med ett erbjudande som inkluderar både elektronisk och bemannad övervakning. Ett erbjudande som är unikt på marknaden. Produktmixskiften mot elektroniskt som växer snabbare än bemanningsdelen är också positivt för marginalerna. Det finns också en möjlighet att digitalisera bolaget, men det kommer inte att vara lätt. Stanley bygger i mångt och mycket på daterad IT infrastruktur. Men möjligheten finns att på sikt med hjälp av 5G/IoT bygga en mjukvaruenhet som har helt andra erbjudanden och ekonomiska förutsättningar (högre marginaler och ROIC).

FL Smidth
Vi investerade i förra månaden runt 280 SEK per aktie (upp 15% sedan dess). FL Smidth är en infrastruktur och serviceleverantör (~60% service) åt miningmarknaden (>100% av EBIT), med hög exponering mot mineraler och metaller som är viktiga för elektrifieringen av världsekonomin. Bolaget går igenom en signifikant förändringsprocess, med ett nytt grepp på hur de prissätter och styr affären (bara produkt, inget projekt). Det har dessutom skett en halvering av antalet spelare nyligen, efter att FL Smidth köpt upp Thyssenkrupps motsvarande miningdel och Metso köpt upp Outotec. Metso har ~40% högre marginaler än FLSmidth, och siktar högre ändå. Ett gap som FLSmidth ämnar stänga. Bolaget har en ny VD: tidigare chef för Metos största verksamhet, och en ny storägare, Altor, som äger 11% av bolaget och innehar en styrelseplats.

För mer information om fonden besök: www.beingandinvestments.com

Ladda ned PDF version med statistik