Artikel: Kreditfonden om möjligheterna med direktlån i Norden

Artikel: Kreditfonden om möjligheterna med direktlån i Norden

Kreditfondens investeringschef Fredrik Sjöstrand och head of origination Peder Broms talar med Hedgenordic om möjligheterna med direktlån på den Nordiska marknaden och hur situationen med Corona påverkat tillgångsslaget.

privatemarket_kreditfonden_2020_v4