Är detta den perfekta stormen eller blåser det över?

Är detta den perfekta stormen eller blåser det över?

Det har knappast undgått någon att spridningen av Coronaviruset fått stor påverkan på såväl människoliv som den ekonomiska utvecklingen runt om i världen. Det har även gjort rejäla avtryck på de globala finansmarknaderna. Den amerikanska centralbankens besked igår om att sänka räntan till nära noll och stimulera genom ökade obligationsköp fick ett minst sagt negativt mottagande och världens börser har återigen rasat idag.

Den stora frågan är om detta är den perfekta stormen som utlöser en rad negativa kedjeeffekter för den globala ekonomin, eller om det är något som är övergående och skapar köplägen.

Så som vi ser på utvecklingen är det först och främst att oron i många avseenden är berättigad. Det är helt enkelt för många frågetecken. Spridningen av viruset har ökat och det råder stor osäkerhet om vad som händer sen och om våra ledare tar rätt beslut. Målet är dock detsamma för alla länder – att minska trycket på sjukvården genom att påverka den omedelbara spridningen av viruset så att de mest sårbara kan hjälpas på bästa sätt. Det positiva hittills är att de som smittats i de flest fall haft milda symptom och att dödligheten är relativt låg.

Vad gäller påverkan på ekonomin är den kortsiktigt brutal för vissa sektorer. SAS besked igår om att permittera hela 90 procent av bolagets anställda är en signal om hur illa ställt det är på vissa håll.

Den sektor som vi investerar i, säkerhet, har också sett betydande effekter av viruset, åtminstone om man ser till aktiekursernas utveckling. Det mest anmärkningsvärda exemplet är Boeing som har fått se sin kurs mer än halveras under året (inräknat premarket för dagens handel). Bakgrunden är att man kommunicerat att bolaget kommer utnyttja ett tillgängligt banklån på 13,8 miljarder dollar till max, vilket marknaden tolkat mycket negativt. I övrigt har säkerhetssektorn inte heller gynnats av sin traditionellt defensiva karaktär. Investerare har helt enkelt sålt allt över hela linjen.

Hur ska man då bete sig i detta läge?

Som investerare och sparare är det viktigt att man inte överger sin strategi och låter känslorna styra. Vi vet inte när det vänder, men just säkerhetssektorn känner vi oss trygga med att äga långsiktigt. Det är en sektor som inte är konjunkturkänslig och som gynnas av en ökad osäkerhet och vars intäktsströmmar är säkrade genom långa statliga kontrakt. Stater kommer knappast minska försvarsanslagen framåt om Coronaviruset skapar en fortsatt negativ spiral för världens samhällen och ekonomier.

Samtidigt gäller det att vara ödmjuk inför den extrema marknadssituation som vi befinner oss i. Vi fortsätter övervaka portföljen noga och viktar ned bolag med större osäkerhet i framtida intäktsströmmar.