Månadsrapport mars 2022 – SCF I

Månadsrapport mars 2022 – SCF I

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för mars på 101,67. Det är en uppgång med 0,67 (0,6634%), det är en mycket bra månad.Inflöde för mars månad är 22 miljoner kronor stort tack för det. Nyutlåningen i mars är ca 53 miljoner kronor.

Vi kan glädjande meddela att vi äntligen fått betalt i en segdragen process där en personlig borgen till slut triggade återbetalningen när andra säkerheter fallerat. Det är anledningen till att NAV i mars studsade upp lite mer än förväntat. Det visar att våra rutiner för att återvinna utlånade medel fungerar och att vi har bra samarbetspartners som hjälper oss i dessa ärenden när så behövs.

Marknaden

Tillbaka till fundamentala faktorer som påverkar marknaderna.

Marknaden är cynisk och just nu så ser den Ukraina kriget som en lokal konflikt och inte ett geopolitiskt problem som börserna initialt diskonterade. Det är möjligen rätt kortsiktigt tänkt och andravågen av stigande energipriser samt livsmedelspriser är ju helt beroende av hur länge konflikten i Ukraina håller på.

Marknaden är som vanligt före centralbankerna när det gäller att prisa in kommande räntehöjningar se graf nedan. Det skall bli intressant att se om Ingves byter fot till höjningar redan i vår. All fakta talar för det utom hans tidigare beteende. Det som fram för allt riskerar en smäll om handling och retorik gör marknaden besviken är kronan. Den har återhämtat en hel del från tidigare i år men är rätt sårbar för negativa nyheter.

(källa Bloomberg)

Fonden har ingen direkt eller indirekt exponering mot Ryssland som vi känner till idag. Vi fortsätter att ha en tät dialog med våra låntagare om hur de påverkas av den rådande situationen. Vi har ju galopperande inflation, krig samt covid i kina att följa upp. Det ser dock bra ut som helhet.

Jämförelse

 

Jag kan inte låta bli att göra en jämförelse med en lång svensk obligationsfond sedan SCF I startade. Det är utmanade att motivera att lägga pengar i en statsobligationsfond när det finns andra alternativ som SCF I.