Nyheter

Nyheter

Exelity månadsrapport – augusti 2023

Exelity månadsrapport – augusti 2023

Nettoavkastningen för Exelity under augusti uppgick till +0,5 %, vilket kan jämföras med -3,8 % för Stockholmsbörsens breda index OMXSPI, men som vanligt vill vi påminna om att det inte...
Global Security Fund månadsrapport – juli 2023

Global Security Fund månadsrapport – juli 2023

Under juli månad noterade Finserve Global Security Fund en negativ avkastning om -1,1%, vilket var något sämre än MSCI World. Trots något lägre avkastning under månaden är det viktigt att...
SCFI månadsrapport – juli 2023

SCFI månadsrapport – juli 2023

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för juli om 83,08. Det är en nedgång med 10,21 %. Justerat för utbetalningen på 250 MSEK var nedgången 0,20%....
Exelity månadsrapport – juli 2023

Exelity månadsrapport – juli 2023

Nettoavkastningen för Exelity under juli uppgick till +1,8 %, vilket innebär en avkastning från årsskiftet på +11,6 %. Fonden har bara haft en förlustmånad på -0,7 % under de senaste...
Global Security Fund månadsrapport – juni 2023

Global Security Fund månadsrapport – juni 2023

Finserve Global Security Fund presterade starkt under juni månad vilket drevs av den positiva utvecklingen inom försvars- och cybersäkerhetssektorerna. Båda sektorerna gynnades av robusta fundamentala faktorer och gynnsamma marknadstrender vilket...
Exelity månadsrapport – juni 2023

Exelity månadsrapport – juni 2023

Nettoavkastningen för Exelity under juni uppgick till +2,0 %, vilket innebär att nettoavkastningen efter första halvåret summerar till +9,7 %. Vi har därmed redan nu nästan nått vår årliga målsättning...
SCFI månadsrapport – juni 2023

SCFI månadsrapport – juni 2023

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för maj om 92,53. Det är en nedgång med 8,54 %. Fonden har inte haft någon nyutlåning under juni däremot...