Nyheter

Nyheter

Finserve Micro Cap månadsrapport – mars 2024

Finserve Micro Cap månadsrapport – mars 2024

Mars månad visade sig vara stark för micro cap bolagen*, med en uppgång på 4,92% för fonden, vilket är 1,25% bättre än fondens referensindex, OMX Small Cap Index. OMXS30 steg...
Meriti Ekorren Global månadsrapport – mars 2024

Meriti Ekorren Global månadsrapport – mars 2024

Meriti Ekorren Global ökade under mars med +6,24 procent i värde, och har därmed stigt med +14,57 procent sedan årsskiftet. Sedan start har förvaltningen avkastat +16,24 procent. Den positiva utvecklingen...
Meriti Neutral månadsrapport – mars 2024

Meriti Neutral månadsrapport – mars 2024

Meriti Neutral andelsklass A steg under mars med +1,16 procent och fonden har därmed stigit med +3,57 procent sedan årsskiftet. Sedan strategins start pro forma 2010-06-30 har fonden avkastat +187,1...
Finserve Micro Cap månadsrapport – februari 2024

Finserve Micro Cap månadsrapport – februari 2024

Februari blev en avvaktande månad för micro cap bolagen. Månaden inleddes med en indexnedgång (OMX Small Cap Index) på minus tre procent (-3%), men fondens struktur säkerställde en robust motståndskraft...
Exelity månadsrapport – februari 2024

Exelity månadsrapport – februari 2024

Efter ett starkt 2023 med en nettoavkastning på +27%, fortsätter Exelity att överpresentera mot de flesta index. Nettoavkastningen (efter avgifter) för februari slutade på +3,72%, med ett starkt bidrag från...