Nyheter

Nyheter

SCFI månadsrapport – februari 2023

SCFI månadsrapport – februari 2023

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för februari om 100,45. Det är en uppgång med 0,28 %. Fonden har inte haft någon nyutlåning under februari däremot...
Exelity månadsrapport – februari 2023

Exelity månadsrapport – februari 2023

Nettoavkastningen för Exelity under februari månad uppgick till +0,6 %. Avkastningen hittills i år summerar därmed till 3,8 %, vilket kan jämföras med målsättningen att nå minst 10 % per...
Global Esports Fund månadsrapport – januari 2023

Global Esports Fund månadsrapport – januari 2023

Spelefterfrågan fortfarande svag och stora titlar dominerar fortfarande Spel – NPD-siffror visade att den amerikanska spelmarknaden fortsatte att kämpa i december med spelmjukvara ned 1 % år/år medan hårdvaruutgifterna ökade...
Exelity månadsrapport – januari 2023

Exelity månadsrapport – januari 2023

Nettoavkastningen för Exelity under januari månad uppgick till +3,2 %, jämfört med målsättningen att nå minst 10 % per år. Fonden har inget benchmark. Den unika profilen med tonvikt mot...
SCFI månadsrapport – januari 2023

SCFI månadsrapport – januari 2023

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för januari om 100,17. Det är en uppgång med 0,17 %. Vi har inte haft någon nyutlåning under januari däremot...
Exelity månadsrapport – december 2022

Exelity månadsrapport – december 2022

Nettoavkastningen för Exelity under december månad uppgick till -0,7 %, jämfört med -2,7% för Stockholmsbörsens breda index OMXSPI. Utvecklingen var dock 0,0 % justerat för värdeökningen i Astor där våra...