Nyheter

Nyheter

Intervju med fondens förvaltare

Intervju med fondens förvaltare

Global säkerhet – omvärldsläget skapar glödhet investeringstrend I spåren av Rysslands invasion av Ukraina har försvarsanslag runtom i världen höjts. Det har skapat förväntningar om stigande orderingång, högre omsättning och...
SCFI – Månadskommentar september 2022

SCFI – Månadskommentar september 2022

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för september om 104,64. Det är en uppgång med 0,50 %. Vi taktar fortfarande på en nivå ovan 6 %,...
Månadskommentar – september 2022

Månadskommentar – september 2022

Finserve Global Security tappade under september mot bakgrund av breda aktiemarknadsnedgångar, såväl i Europa som USA. Fonden utvecklades dock bättre än breda aktieindex och gynnades av sin dollarexponering. Nedgången för fonden summerade...
Finserves Nordic Factoring Fund vinner pris

Finserves Nordic Factoring Fund vinner pris

Det är med stor glädje som vi kan meddela att Finserve har tilldelats Best Credit Hedge Fund – Emerging Manager för sin Nordic Factoring Fund vid Hedgeweek & Private Equity...
Månadsrapport augusti 2022 – SCF I

Månadsrapport augusti 2022 – SCF I

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för augusti på 104,12 Det är en uppgång med 0,27%. Nyteckning i augusti blev ca 8 miljoner kronor, stort tack...
Månadsrapport augusti 2022 – NFF

Månadsrapport augusti 2022 – NFF

NAV kurs i augusti blev 104,17 vilket ger en uppgång för månaden på 0,43 %. Något lägre än vad vi önskar. Vi har en hög likviditet i fonden men har...
Exelity – månadsrapport augusti 2022

Exelity – månadsrapport augusti 2022

Nettoavkastningen för Exelity under augusti månad uppgick till +2,6 %, vilket är 10 procentenheter bättre än breda OMXSPI-index. Uppgången drevs av Smart Eye respektive det nya innehavet Net Insight som redan avkastat...
NFF – månadsrapport augusti 2022

NFF – månadsrapport augusti 2022

NAV kurs i augusti blev 104,17 vilket ger en uppgång för månaden på 0,43 %. Något lägre än vad vi önskar. Vi har en hög likviditet i fonden men har...