Nyheter

Nyheter

Exelity månadsrapport – oktober 2023

Exelity månadsrapport – oktober 2023

Exelity fortsätter att validera sin unika strateg, där nettoavkastningen för fonden under oktober uppgick till -0,5 %, vilket kan jämföras med -3,7 % för Stockholmsbörsens breda index OMXSPI samt -10...
Global Security Fund månadsrapport – september 2023

Global Security Fund månadsrapport – september 2023

Under september noterade fonden en nedgång på 5,3 procent. Fonden har fortfarande störst exponering mot den amerikanska aktiemarknaden där det var ett negativt sentiment och kraftigt negativa rörelser på marknaden...
Exelity månadsrapport – september 2023

Exelity månadsrapport – september 2023

Nettoavkastningen för Exelity under september uppgick till -1,6 %, vilket kan jämföras med -2,1 % för Stockholmsbörsens breda index OMXSPI, men som vanligt vill vi påminna om att det inte...
Global Security Fund månadsrapport – augusti 2023

Global Security Fund månadsrapport – augusti 2023

Trots semestrar i Europa och USA har augusti varit händelserik när det gäller makro, geopolitik, bolagsnyheter och rapporter. Börsen har varit svagare under augusti och extra tydligt i Sverige som...