Nyheter

Nyheter

Exelity månadsrapport – januari 2023

Exelity månadsrapport – januari 2023

Nettoavkastningen för Exelity under januari månad uppgick till +3,2 %, jämfört med målsättningen att nå minst 10 % per år. Fonden har inget benchmark. Den unika profilen med tonvikt mot...
SCFI månadsrapport – januari 2023

SCFI månadsrapport – januari 2023

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för januari om 100,17. Det är en uppgång med 0,17 %. Vi har inte haft någon nyutlåning under januari däremot...
Exelity månadsrapport – december 2022

Exelity månadsrapport – december 2022

Nettoavkastningen för Exelity under december månad uppgick till -0,7 %, jämfört med -2,7% för Stockholmsbörsens breda index OMXSPI. Utvecklingen var dock 0,0 % justerat för värdeökningen i Astor där våra...
Global Esports Fund månadsrapport – december 2022

Global Esports Fund månadsrapport – december 2022

Starka titlar driver efterfrågan på hårdvara, mobilen är fortfarande under press – Novembersiffror i USA visade att de totala spelutgifterna fortfarande minskade något (3%) jämfört med 2021. Vi såg dock...
Global Security Fund månadsrapport – december 2022

Global Security Fund månadsrapport – december 2022

Gott Nytt År! Finserve Global Security Fund avkastning för 2022 blev 10 % och därmed infriades avkastning om tvåsiffrig positiv avkastning. Fonden har som tematisk aktiefond med inriktning mot tydliga...
SCFI månadsrapport – december 2022

SCFI månadsrapport – december 2022

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för december om 104,83. Det är en uppgång med 0,45 %. Vi avslutar år med en avkastningsnivå på 4,83 %...