Global Esports Fund

Oktober: Marknaden rekylerade starkt

Marknaden rekylerade starkt under oktober. Gaming/Esport sektorn fortsätter dock att gå svagare än marknaden. Detta trots att tillväxt siffrorna ser bra ut och bolagen värderas

Läs mer »
Global Security Fund

Månadsbrev oktober 2021

En stark rapporteringssäsong har bidragit till den positiva prisutvecklingen på aktiemarknaden och Global Security Fund som var upp 1,54 procent respektiv 1,50 procent för andelsklasserna

Läs mer »
Global Security Fund

Månadsbrev september 2021

Aktiemarknaden var något svagare i september vilket påverkade Global Security Fund som var ned 1,47 procent respektiv 1,45 procent för andelsklassarna R och S. Tillväxtaktier

Läs mer »
Thyra Hedge Fund

September: ökar i mjukvarubolag

Oron på marknaden kring tillväxt, inflation och långräntor har fortsatt i september. Inflationsoron har spridit sig till löneökningar i USA och de flesta bolagen har

Läs mer »