Nyheter

Nyheter

SCF I – månadsrapport augusti 2022

SCF I – månadsrapport augusti 2022

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för augusti på 104,12 Det är en uppgång med 0,27%. Nyteckning i augusti blev ca 8 miljoner kronor, stort tack...
Månadsrapport juli 2022 – SCF I

Månadsrapport juli 2022 – SCF I

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för juli på 103,84. Det är en uppgång med 0,78 (0,78%) –  bidraget från vårt portföljbolag Vimab AB lyfter resultatet...
Månadsrapport juli 2022 – NFF

Månadsrapport juli 2022 – NFF

NAV kurs i juli blev 103,72 vilket ger en uppgång för månaden på 0,43 (0,43 %). Något lägre än tidigare månader beroende på en hög andel likviditet. Fonden är stängd...
Juli 2022 Månadsuppdatering

Juli 2022 Månadsuppdatering

Resorna är tillbaka och konsumenternas efterfrågan här är stark. Airbnb, Booking och Expedia rapporterade alla en ganska solid efterfrågan för kvartalet och både Airbnb och Booking spårning över 2019 års...
Månadskommentar juli 2022

Månadskommentar juli 2022

Juli var en stark månad på globala aktiemarknader. Fonden (R-klassen) var upp 1,5 % för månaden. Inflationsdata har fortsatt kommit in högt men marknaden tolkade ändå senaste FED-beskedet positivt och...
Månadsrapport juni 2022 – NFF

Månadsrapport juni 2022 – NFF

NAV kurs i juni blev 103,28 vilket ger en uppgång för månaden på 0,54 (0,53 %). Det är stabil och bra månad, fonden taktar enligt plan. Inflöde för juni månad...
Månadsrapport juni 2022 – SCF I

Månadsrapport juni 2022 – SCF I

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för juni på 103,04. Det är en uppgång med 0,35 (0,3408%) – en månad som är lite svagare än förväntat. Inflöde...
Månadskommentar juni 2022

Månadskommentar juni 2022

Fonden var upp, 0,57% för R-klassen under månaden, trots kraftiga ras på aktiemarknaden. Stockholmindex OMSX30 var ned – 8,32 % och det globala aktieindexet MSCI World var ned – 7,77...