Nyheter

Nyheter

April 2022 Månadsuppdatering

April 2022 Månadsuppdatering

Den goda nyheten är att tekniken fortsätter att leverera starka resultat under första kvartalet och att marknaden blir mer förlåtande mot svaghet. Huvudfokus på marknaden ligger fortfarande på makro även...
Månadskommentar april 2022

Månadskommentar april 2022

Den ryska invasionen av Ukraina fortsatte under april månad, samtidigt förflyttades marknadens fokus till hur den makroekonomiska bilden kommer att påverka bolagens tillväxt framåt. Överlag var månaden svag för aktier...
Månadsrapport mars 2022 – NFF

Månadsrapport mars 2022 – NFF

NAV kurs i mars blev 101,69 vilket ger en uppgång för månaden på 0,57 (0,5637%). Det är en stabil och bra månad, fonden taktar enligt plan. Inflöde för mars månad är 23...
Månadsrapport mars 2022 – SCF I

Månadsrapport mars 2022 – SCF I

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för mars på 101,67. Det är en uppgång med 0,67 (0,6634%), det är en mycket bra månad.Inflöde för mars månad...
Månadskommentar mars 2022

Månadskommentar mars 2022

Den ryska invasionen av Ukraina fortsatte under mars månad. Det spekuleras nu till och med om en upptrappning inför den så kallade ”segerdagen” den 9 maj. Det är dagen då...
Månadsrapport mars 2022 – Exelity

Månadsrapport mars 2022 – Exelity

Nettoavkastningen för Exelity under mars månad uppgick till -2,5 %, jämfört med -1,8 % för OMXS30-index. Den negativa avkastningen förklaras av våra största noterade aktiecase Smart Eye och Awardit (18 %...
Interview – ”Doing Well Even in the Worst of Times”

Interview – ”Doing Well Even in the Worst of Times”

HedgeNordic has interviewed Scandinavian Credit Fund´s CIO Fredrik Sjöstrand on how the fund has managed to perform sub-target, yet positive, single-digit returns, despite facing some challenging conditions in the last...
Kommentar med anledning av artikel i Realtid

Kommentar med anledning av artikel i Realtid

Med anledning av den artikel som publicerades i Realtid den 16 februari 2022 med rubriken “Flera kraschade högriskprodukter i Kreditfonden”, vill vi härmed ge förtydligande kommentarer till artikelns innehåll. Utöver...
Tech Thoughts v10-2022

Tech Thoughts v10-2022

Our weekly market round-up with Inge Heydorn and Nejla-Selma Salkovic. Today’s episode covers this week’s market update, the impact of the Ukraine war on the corporate world, and dives into...