Innovativ
och fokuserad
förvaltning

Hem för Nordic Factoring Fund, Finserve Global Security Fund och Finserve Micro Cap Fund

Prenumerera på vårt månadsbrev

Senaste inläggen

6720

Finserve Micro Cap månadsrapport – maj 2024

Kommer spreaden att minska?Som ni kanske minns skrev vi i förra månadsrapporten om att skillnaden mellan Small Cap Index* och Mid Cap Index** aldrig varit så stor om man tittar…
6719

Global Security Fund månadsrapport – maj 2024

Stark uppgång i europeiska försvarsbolag skapade 2,44 % avkastning i fonden för månaden. Fonden är nu upp 22,90 % för året. Främst gick SAAB (15,37 %) och Kongsberggruppen (14,69 %)….
6721

Nordic Factoring Fund månadsrapport – maj 2024

Nordic Factoring Fund AB (publ) redovisar en NAV-kurs för maj på 102,49, en ökning med 0,47 % från föregående månad. Fondens underliggande avkastning är i linje med förväntningar och risknivå….
6718

Exelity månadsrapport – maj 2024

Maj månad präglades av en bred stark utveckling både i aktie liksom transaktionsbenet, där Exelity stänger månaden på +5,3% efter avgifter. Därmed är Exelity +13,8% för året, där fonden nu…
6717

Meriti Neutral månadsrapport – maj 2024

Meriti Neutral andelsklass A steg under maj med +0,56 procent och fonden har därmed stigit med +5,09 procent sedan årsskiftet. Sedan strategins start pro forma 2010-06-30 har fonden avkastat +191,3…
6716

Meriti Ekorren Global månadsrapport – maj 2024

Meriti Ekorren Global andelsklass A steg under maj med +2,09 procent i värde, och värdeökningen sedan årsskiftet uppgår därmed till 17,11 procent. Årets resultat är +3,5 procentenheter starkare än fondens…

Våra fonder

Nordic Factoring Fund

En unik AIF fond där man genom en investering i fonden får exponering mot primärt den nordiska marknaden för factoringlån

Läs mer

Global Security Fund

En global aktiefond som investerar i noterade bolag inom försvars- respektive säkerhetsindustrierna

Läs mer

Exelity

En fond som kombinerar investeringar i aktier och vad vi kallar för finansiella transaktioner

Läs mer

Global Technology Fund

Investerar i teknologibolag utifrån 4-5 stora tekniktrender. För närvarande är fonden exponerad mot gaming, IT-säkerhet, molntjänster och halvledare.

Läs mer

Being and Investments Active Value Fund

En fond med aktiv förvaltning som investerar i 8-12 övertygande objekt, vardera under en period på tre till fem år. Fonden investerar i företag som vi förstår, med förutsägbara kassaflöden, men vi behöver också identifiera undervärdering och möjligheten att öka intrinsiskt värde genom strategisk och operationell förändring. Vi letar alltid efter företag med aktiva ägare, antingen själva eller tillsammans med andra.

Läs mer

Thyra Hedge Fund

Thyra Hedge Fund är en koncentrerad aktiebaserad long/short UCITS fond med globalt fokus inom framförallt teknologisektorn.
Fonden investerar i mellan 20-30 bolag och söker kontinuerligt eftersträva marknadsneutralitet genom att fonden innehar korta positioner i enskilda aktier samt använder indexterminer för att också skydda fondens tillgångar.

Läs mer
Se allt

Kredit och räntefonder

Aktiefonder

Partnerfonder

Tillstånd och interna regelverk

Fond- och kapitalförvaltning är tillståndspliktig verksamhet som omgärdas av många regler för att säkerställa högsta möjliga skydd för kunder och för att upprätthålla förtroendet för branschen och Finserve. Finserve har ett stort antal olika interna instruktioner och andra dokument som styr verksamheten. Finserve uppdaterar dessa löpande för att säkerställa att de är aktuella och ändamålsenliga, samt publicerar centrala dokument som alla kan ta del av. Finserve står under tillsyn av Finansinspektionen.

Viktig information

Hållbarhet

Hållbarhetsrisker är en miljö-, social-, eller bolagsstyrningsrelaterad omständighet som skulle kunna ha en betydande negativ inverkan på investeringens utveckling och värde. För oss innebär därför en ansvarsfull investering, oavsett förvaltningsprofil, en som utöver ekonomisk avkastning också tar hänsyn till de förknippade hållbarhetsriskerna. Därför är hållbarhetsrisker integrerade i alla våra fonders investeringsbeslutsprocesser.

Hållbarhet