Innovativ och fokuserad förvaltning

Finserve (tidigare Sentat Asset management AB) erbjuder fondhotell samt en möjlighet att förvalta UCITS och AIF-fonder via bolaget, oavsett om en fond har sin hemvist i Sverige eller inom EU. Finserve kan även erbjuda förvaltning av diskretionära portföljer via bolaget. Vi erbjuder ett kostnadseffektivt alternativ samt en stabil organisatorisk plattform avseende risk, compliance och revision.

Du förvaltar själv

Förvaltning av diskretionära portföljer, samarbetsparten förvaltar själv

Finserve förvaltar

Förvaltning av diskretionära portföljer, Finserve förvaltar

Flytt av befintlig förvaltning

Överflytt av förvaltning av befintlig UCITS- eller AIF-fond, både svensk och Luxumburg-baserad, som förvaltas av den som äger fonden

Start av ny fond

Start av ny UCITS- eller AIF-fond, svensk eller utlandsbaserad, den som ”äger” fonden förvaltar