Innovativ
och fokuserad
förvaltning

Hem för Nordic Factoring Fund, Finserve Global Security Fund och Finserve Micro Cap Fund

Prenumerera på vårt månadsbrev

Senaste inläggen

6738

Finserve Micro Cap månadsrapport – juni 2024

Finserve Micro Cap äger en bred portfölj bestående av de ”små” småbolag på Stockholmsbörsen huvudlista. Det här är tredje gången vi påpekar att skillnaden mellan Small Cap Index* och Mid…
6739

Global Security Fund månadsrapport – juni 2024

Kortsiktig oro och volatilitet i försvarssektorn samtidigt som Försvar och Cybersäkerhet visar att vi är i en långsiktig strukturell trend som löpande ökar i styrka Fonden var under juni ned…
6740

Nordic Factoring Fund månadsrapport – juni 2024

Nordic Factoring Fund AB (publ) redovisar en NAV-kurs för juni på 102,94, en ökning med 0,44 % från föregående månad. Under månaden har fonden bibehållit en bra risknivå i portföljen…
6745

GP Bullhound Thyra Hedge Fund – juni 2024

Volatiliteten i de stora teknikaktierna har ökat under den senaste månaden. Branschfundamenten har däremot inte förändrats och styrkan i områdena kring AI fortsätter, däremot kämpar flera sektorer fortfarande med lageröverhäng,…
6744

GP Bullhound Technology Fund – juni 2024

Volatiliteten i de stora teknikaktierna har ökat under den senaste månaden. Branschfundamenten har däremot inte förändrats och styrkan i områdena kring AI fortsätter, däremot kämpar flera sektorer fortfarande med lageröverhäng,…
6741

Exelity månadsrapport – juni 2024

Exelity parerar motvinden under månade och stänger juni på +0,4% efter avgifter. Detta kan jämföras med t.ex. OMX Small Cap och First North Index stängde ner -3,2% respektive -1,2%. Därmed…

Våra fonder

Nordic Factoring Fund

En unik AIF fond där man genom en investering i fonden får exponering mot primärt den nordiska marknaden för factoringlån

Läs mer

Global Security Fund

En global aktiefond som investerar i noterade bolag inom försvars- respektive säkerhetsindustrierna

Läs mer

Exelity

En fond som kombinerar investeringar i aktier och vad vi kallar för finansiella transaktioner

Läs mer

Global Technology Fund

Investerar i teknologibolag utifrån 4-5 stora tekniktrender. För närvarande är fonden exponerad mot gaming, IT-säkerhet, molntjänster och halvledare.

Läs mer

Being and Investments Active Value Fund

En fond med aktiv förvaltning som investerar i 8-12 övertygande objekt, vardera under en period på tre till fem år. Fonden investerar i företag som vi förstår, med förutsägbara kassaflöden, men vi behöver också identifiera undervärdering och möjligheten att öka intrinsiskt värde genom strategisk och operationell förändring. Vi letar alltid efter företag med aktiva ägare, antingen själva eller tillsammans med andra.

Läs mer

Thyra Hedge Fund

Thyra Hedge Fund är en koncentrerad aktiebaserad long/short UCITS fond med globalt fokus inom framförallt teknologisektorn.
Fonden investerar i mellan 20-30 bolag och söker kontinuerligt eftersträva marknadsneutralitet genom att fonden innehar korta positioner i enskilda aktier samt använder indexterminer för att också skydda fondens tillgångar.

Läs mer
Se allt

Kredit och räntefonder

Aktiefonder

Partnerfonder

Tillstånd och interna regelverk

Fond- och kapitalförvaltning är tillståndspliktig verksamhet som omgärdas av många regler för att säkerställa högsta möjliga skydd för kunder och för att upprätthålla förtroendet för branschen och Finserve. Finserve har ett stort antal olika interna instruktioner och andra dokument som styr verksamheten. Finserve uppdaterar dessa löpande för att säkerställa att de är aktuella och ändamålsenliga, samt publicerar centrala dokument som alla kan ta del av. Finserve står under tillsyn av Finansinspektionen.

Viktig information

Hållbarhet

Hållbarhetsrisker är en miljö-, social-, eller bolagsstyrningsrelaterad omständighet som skulle kunna ha en betydande negativ inverkan på investeringens utveckling och värde. För oss innebär därför en ansvarsfull investering, oavsett förvaltningsprofil, en som utöver ekonomisk avkastning också tar hänsyn till de förknippade hållbarhetsriskerna. Därför är hållbarhetsrisker integrerade i alla våra fonders investeringsbeslutsprocesser.

Hållbarhet