Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Offentliggör Tillägg till Prospekt och uppdaterat Prospekt + Villkor

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Offentliggör Tillägg till Prospekt och uppdaterat Prospekt + Villkor

Stockholm 5 oktober 2015 – Skandinaviska Kreditfonden AB har per den 31 augusti 2015 meddelat att dom lanserar sin första AIF-fond, Scandinavian Credit Fund I AB (publ), i vilket allmänheten och institutionella investerare erbjuds teckna Vinstandelslån om totalt maximalt 500 MSEK i ett första steg.

Efter tidigare publicerat beslut den 11 september om att förlänga teckningstiden till den 23 oktober 2015 publiceras här Tillägg till Prospekt och uppdaterat Prospektet + Villkor under fliken Investeringar/ Dokument.

Vinstandelslånen kommer efter genomförd emission upptas för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX) (Sedan 2020-05-04 omdöpt till Main Regulated), en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM).