Så finansierar du ditt företagsförvärv

Så finansierar du ditt företagsförvärv

Potentialen att växa genom företagsförvärv är stor, men det kan vara svårt att få tillgång till det kapital som krävs för att lyckas. Med dagens kapitaltäckningsregler är bankerna ofta ovilliga att finansiera mindre och medelstora bolag. Det finns dock andra, mer flexibla, finansieringsalternativ att tillgå än traditionella banklån. Genom att erbjuda förvärvsfinansiering när bankerna inte gör det bidrar Kreditfonden positivt till Sveriges utveckling och tillväxt, eftersom möjligheten att göra viktiga förvärv bygger på tillgången till kapital.

Vad är fördelen med att förvärva istället för att växa organiskt?

Istället för att starta upp ett nytt företag på en ny marknad kan det vara smartare att köpa en liknande verksamhet, med en befintlig kundbas och upparbetade lokala samarbeten. Just nu finns det dessutom många lönsamma och välskötta företag på marknaden som genomgår ett generationsskifte, vilket skapar god potential för uppköp. Genom förvärv kan bolaget snabbt få in ny expertis och expandera snabbare än genom organisk tillväxt, något som ofta är önskvärt för att bibehålla eller öka sin konkurrenskraft.

Hur går finansieringen till?

Förvärvsfinansiering är det kapital som anskaffas i syfte att köpa ett annat företag. Ofta består ett sådant finansieringsupplägg av flera olika typer av kapital, vilket kan vara både kostsamt och tidkrävande. – Vi strävar efter korta ledtider och vill vara en ”one-stop shop” med lägre totalkostnad för låntagaren, säger Fredrik Sjöstrand, CIO och medgrundare av Kreditfonden.

Kreditfondens investeringsfilosofi bygger på att underlätta för mindre och medelstora företag att expandera och utvecklas. Samtidigt skapas unika investeringsprodukter med låg eller ingen korrelation med övriga marknader. Direktlån är ett tillgångsslag som har ökat i popularitet sedan finanskrisen och efterföljande regleringar, där det ställts hårdare krav på bankerna. I termer av finansiering kan den här typen av lån vara direkt avgörande för ett företags möjlighet att lyckas med sin tillväxtstrategi. – Förvärvsfinansiering är en betydelsefull del i vår strategi att stötta välskötta nordiska bolag med finansiering för fortsatt stark tillväxt, säger Fredrik Sjöstrand.

Om Kreditfonden

Kreditfonden är måna om att vara flexibla och lyhörda men följer en strikt låneprocess. Det säkerställer att investerarna kan vara trygga i att de företag Kreditfonden lånar ut kapital till kommer att återbetala sina lån. De företag Kreditfonden lånar ut pengar till är primärt lokaliserade i Norden och i behov av kapital för expansion, investering, omstrukturering, refinansiering, säsongsvariation i likviditet, bryggfinansiering eller annan finansiering mellan 20–300 miljoner.