Oktober: SCFI avancerade – väl i linje med målavkastning

Oktober: SCFI avancerade – väl i linje med målavkastning

NAV kurs för oktober blev 103,33 en uppgång på månaden med 0,49 och en standardavvikelse på 0,91. En helt ok månad.

Vi har inflöden i september på 11 miljoner kronor, stort tack för det.

Nyutlåningen i september var cirka 30 miljoner kronor.

Vi ligger väl i linje med den reviderade avkastningen för 2020 på 3–5% efter avgifter. Vi står oss mycket väl i jämförelse med andra fonder där vi befinner oss idag.

Vår pipeline per månadsskiftet oktober/november på nya lån är ca 900 miljoner kronor till och med Q1 2021. Det börjar bli stor efterfrågan på nya lån hos företag. Vi tar tacksamt emot alla investeringar i fonden och det vore kul om vi kunde göra en del av dessa.

Vi har en kontinuerlig dialog med våra låntagare gällande deras situation i Coronapandemin. Vi har ingen exponering mot de sektorer som drabbats hårdast av nedstängningarna såsom besöksnäring och hotell. Vi får se vad som händer de närmaste månaderna. Det är möjligt att en del av företagen går in i ett vänta och se läge igen. De som kan kommer jobba på för fullt, det vi ser nu varar inte för evigt även om media gör sitt bästa för att skrämma upp samhället.

Marknaden

“Sell on the rumors buy on the facts”. Det var verkligen temat innan, under och efter valet i USA.

Sista veckan i oktober var den sämsta för riskfyllda tillgångar sedan mars i år. Börser gick rakt ner trots fina rapporter och kreditspreadar på “high yield” obligationer gick isär med prisnedgångar som följd.

Rösträkningen pågår för fullt men det har varit en kraftigt positiv vändning för riskfyllda tillgångar under den senaste veckan. Oavsett vem som vinner kommer stora stimulanser behöva tillföras ekonomin. Den eskalerande smittspridningen bidrar naturligtvis till osäkerheten i USA och globalt. Det verkar dock som de flesta länder “bara” stänger ner verksamheter som försvårar social distansering. Det är bra. Det går inte att stänga ner ekonomin som i våras, till slut har pengar inget värde och då får vi andra problem som är mycket värre. Vaccintesterna verkar gå bra så en lansering under Q1 verkar mycket sannolik.

Jag har tittat på hur aktiemarknaden reagerat på överraskande nyheter på sistone. Varför kommer jag tillbaka till aktiemarknaden? – jo den påverkar sentimentet i stora delar av andra tillgångsmarknader trots att den är långt ifrån störst.

Nedan ser ni Affärsvärldens generalindex och Citi:s överraskningsindex. Sambandet mellan överraskande statistik och hur index går är relativt svagt under de senaste 5 åren med framförallt två undantag och i synnerhet ett. Det var i våras när allt gick över styr. Det ser vi inte idag, trots att det är ett liknade fall i indexet. Det beror enligt min åsikt på de åtgärder som centralbanker tillför och de stimulanser som sker och kommer att ske genom finanspolitiken. Så min slutsats av detta är att det kommer vara oroligt men vi kommer komma igenom detta också, ett antal erfarenheter rikare. I en miljö som denna vill jag vara investerad i okorrelerade tillgångar som inte kastas mellan hopp och förtvivlan.

Oktober: SCFI avancerade – väl i linje med målavkastning 30
(källa Bloomberg)
Nedan ser ni samma index men för USA mot S&P index, det uppvisar ett liknande mönster som i Sverige.
Oktober: SCFI avancerade – väl i linje med målavkastning 31
(källa Bloomberg)

I grafen nedan ser ni avkastningen för fonden sedan start, ni kan se att fondens totalavkastning efter avgifter är upp nästan 35 procent. Det är vi mycket nöjda med. Det visar återigen att fonden är en mycket bra placering i en väldiversifierad portfölj, där fonden agerar ”krockkudde när det svänger i andra placeringar

Oktober: SCFI avancerade – väl i linje med målavkastning 32
(källa Bloomberg)

Nedan ser ni NAV fördelning och huvudsektorer som fonden placerat i:

Oktober: SCFI avancerade – väl i linje med målavkastning 33

Avkastningshistorik

År
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Årsavkastning
2020 0,51 0,54 −0,82 0,18 0,43 0,47 0,60 0,53 0,40 0,49 0,52 0,43 4,28%
NAV 100,51 101,05 100,23 100,41 100,84 101,31 101,91 102,44 102,84 103,33 103,85 104,28
2019 0,52 0,31 0,42 0,36 0,11 0,58 0,58 0,55 0,52 0,46 0,74 0,62 5,77%
NAV 100,52 100,83 101,25 101,61 101,72 102,30 102,88 103,43 103,95 104,41 105,15 105,77
2018 0,54 0,56 0,64 0,58 0,58 0,85 0,60 0,53 0,66 0,53 0,52 0,43 7,02%
NAV 100,54 101,10 101,74 102,32 102,90 103,75 104,35 104,88 105,54 106,07 106,59 107,02
2017 0,43 0,84 0,81 0,70 0,69 0,61 0,67 0,76 0,62 0,64 0,65 0,71 8,13%
NAV 100,43 101,27 102,08 102,78 103,47 104,08 104,75 105,51 106,13 106,77 107,42 108,13
2016 −0,25 0,37 0,31 0,44 0,50 0,69 0,66 0,80 0,63 0,92 0,81 0,76 6,64%
NAV 99,75 100,12 100,43 100,87 101,37 102,06 102,72 103,52 104,15 105,07 105,88 106,64

Kalender

2021-01-26
2021-01-28
2021-02-01

Aktuella datum för insättning

SISTA DAG FÖR TECKNING

SISTA DAG FÖR LIKVID

TECKNINGSDAG

2020-12-10
2021-01-04
2021-01-14

Aktuella datum för uttag

BLANKETT OSS TILLHANDA

AVRÄKNINGSDAG

NÄR SKER UTBETALNING