November: SCFI steg med 0,5 procent – ”mycket bra månad under rådande omständigheter”

November: SCFI steg med 0,5 procent – ”mycket bra månad under rådande omständigheter”

NAV kurs för november blev 103,85 en uppgång på månaden med 0,52 (0,50 %) och en standardavvikelse på 0,92. Under rådande corona-omständigheter en mycket bra månad. Vi har inflöden i november på 26 miljoner kronor, stort tack för det. Nyutlåningen i september var cirka 18 miljoner kronor.

 

Vi fortsätter att ligga väl i linje med den reviderade avkastningen för 2020 på 3–5 procent efter avgifter.

 

Vårt arbete med extra uppföljning av våra låntagare, vilket är drivet av den andra vågen av covid-19, går bra. Vi har inte behövt göra några eftergifter som påverkar portföljen i någon större utsträckning. Det är marginella justeringar av IFRS denna månad. I några enstaka fall kommer vi tillfälligt kapitalisera räntebetalningar. Det betyder inte att företaget är dåligt eller krediten försämrats utan är helt i linje med de rekommendationer som ESMA givit för alla som följer IFRS 9. Jag vill betona att vår exponering mot besöksnäring, transport, turism etcetera är noll.

 

Vi räknar med att avveckla/omstrukturera några mindre krediter som legat i kategori 3 under månaden. Det innebär att de avförs från kategori 3 eller ur portföljen, alternativt får annan låntagare. Resultatet är bra för portföljen.

 

Nedan ser ni grafen på SCF I sedan start, vi är mycket stolta över den riktigt tråkiga graf som visas. Tråkig är i detta sammanhang bra, vi vill inte ha en stökig och hoppig kurva.

 

Källa Bloomberg

 

Grafen nedan visar alla månader i fonden sedan start, vi har endast två minusmånader sedan januari 2016, mycket bra.

 

Marknaden:

 

Vi har under november upplevt en av de bästa enskilda månaderna för riskfyllda tillgångar i modern tid, grattis alla som legat överviktade aktier i exempelvis Spanien, UK osv.

 

Vi har fått:

 

  • Ny president i USA Joe Biden vinner övertygande, det gillar marknaden (och jag). Detta innebär förhoppningsvis att USA återigen bli en stabiliserande faktor i världen istället för att bara tänka på sina väljare i mellanvästern. Jag hoppas vidare på att retoriken skall återgå till något som inte liknar ett snarstuckets barns nivå och fått sand i ögonen utan blir statsmannamässig och respektfull för allas åsikter.
  • Marknaden gillar också att demokraterna inte vinner senaten så de kan driva en politik som är hämmande för tillväxt.
  • Vaccin är på gång och vaccinering startar i UK nästa vecka.
  • Centralbanker fortsätter att betona en ultralätt penningpolitik och att den varar flera år framöver.

 

Statsobligationsräntor är runt noll och är inget alternativ för den som vill ha avkastning på sitt kapital.

 

Allt detta har bidragit och kommer bidra till ett positivt sentiment i närtid.

 

I grafen ser ni Sveriges BNP tillväxt sedan år 2000 och med den vill jag illustrera att med rätt åtgärder går ekonomin tillbaka till tillväxt så småningom, det kommer ordna sig även denna gång. BNP fallet var faktiskt större under finanskrisen men det märktes mindre för då fanns inga restriktioner om hur vi skall leva våra liv.

Källa Bloomberg

 

Hur ser eventuella risker ut framöver?

 

  • Riskfyllda tillgångar har återigen sprungit iväg lite för häftigt och den reala ekonomin med finanspolitik släpar efter. Vi ser tecken på att Polen och Ungern hindrar EU från att implementera det enorma stödpaket man röstade igenom i somras på grund av att de inte kan acceptera skrivningen om att en förutsättning för stöd är att länder skall följa ”demokratiska principer” (bara för att Trump är borta är inte mörkrets makter borta, vi har dem på nära håll)
  • Vaccineringen tar tid det blir bakslag på vacciner. Jag är mycket orolig för att i Europa och då speciellt i Sverige är förberedelserna för massvaccinering dåligt planerade. Regeringen anser att regionerna har ansvaret och vice versa. I slutändan drabbar det en tjänstesektor som haltar betänkligt låt oss hoppas jag har fel.
  • Inflation kommer att komma inte i år och kanske inte de närmaste åren. Ju mer jag ropar på vargen desto mindre sannolikhet att någon lyssnar när den kommer.
  • När tillgångsköpen av långa statsobligationer upphör kommer långräntor stiga dramatiskt och det kommer skaka om riskfyllda tillgångar. Det blir en delikat balansgång att vandra för centralbanker runt om i världen.

 

Nedan ser ni NAV-fördelning och huvudsektorer som fonden placerat i: