Meriti Neutral månadsrapport – juni 2024

Meriti Neutral månadsrapport – juni 2024

Meriti Neutral andelsklass A steg under juni med +0,86 procent och fonden har därmed stigit med +6,00 procent sedan årsskiftet. Sedan strategins start pro forma 2010-06-30 har fonden avkastat +193,8 procent samtidigt som korrelationen till den svenska aktiemarknaden har varit 0,10.

Under månaden sänkte den europeiska centralbanken (ECB) som väntat styrräntan till 3,75 procent, vilket är den lägsta nivån sedan 2019. Efter det att Frankrikes president Emmanuel Macron utlyste nyval till det franska parlamentet ökade volatiliteten på aktiemarknaden och de franska obligationsräntorna steg kraftigt som följd. Riskpremien på franska obligationer ökade till den högsta nivån sedan eurokrisen 2009.

Globala aktiemarknader uppvisade positiv avkastning under juni, men det breda europeiska aktieindexet S&P Europe 350 Index utvecklades svagt och sjönk med -0,98 procent. Skillnaden mellan olika branscher var stor. Bolagen inom Information Tech￾nology utvecklades bäst och steg med +8,42 procent, medan fastighetsaktier utvecklades sämst och sjönk med -5,09 procent.

Fonden som helhet har uppvisat en stabil utveckling och genererade positiv avkastning under 13 av 19 handelsdagar.

Fondens Value-at-Risk (95%, 1 dag) har under månaden i genomsnitt uppgått till 0,31 procent och exponeringen till aktiemarknaden, fondens estimerade beta till världsindex, har i genomsnitt uppgått till 0,16.

Läs mer i PDF