Meriti Neutral månadsrapport – april 2024

Meriti Neutral månadsrapport – april 2024

Meriti Neutral andelsklass A steg under april med +0,91 procent och fonden har därmed stigit med +4,51 procent sedan årsskiftet. Sedan strategins start pro forma 2010-06-30 har fonden avkastat +189,7 procent samtidigt som korrelationen till den svenska aktiemarknaden har varit 0,10.

Efter att ha noterat nya årshögsta pressades de amerikanska aktiemarknaderna inledningsvis av oro för stigande inflationstal och eskalerande risk för storskaligt krig i mellanöstern. Men utvecklingen stävjades i mitten av månaden då köpvolymer åter gav aktiemarknaden förnyad momentum. I Europa var aktiemarknaderna mer blandade.

Storbritannien, Tyskland och Frankrike har utvecklats positivt, medan andra, som Italien och Spanien, har uppvisat negativ utveckling på grund av oro över de inhemska förhållandena. Den europeiska centralbanken ECB signalerade penningpolitiska lättnader och valutamarknaden var relativt stabil, med euron som förblev stark gentemot dollarn.

Sektormässigt fortsatte teknologi, gröna energi- och hälsovårdssektorer att attrahera köpare. Centralbankernas beslut och signaler om framtida räntepolitik kommer sannolikt att spela en framträdande roll i utvecklingen framgent, liksom geopolitik och bolagens lönsamhet.

Fonden som helhet genererade positiv avkastning under 15 av 21 handelsdagar. Fondens Value-at-Risk (95%, 1 dag) har under månaden i genomsnitt uppgått till 0,35 procent och exponeringen till aktiemarknaden, fondens estimerade beta till världsindex, har i genomsnitt uppgått till 0,19.

Läs mer i PDF