Månadsrapport mars 2022 – Exelity

Månadsrapport mars 2022 – Exelity

Nettoavkastningen för Exelity under mars månad uppgick till -2,5 %, jämfört med -1,8 % för OMXS30-index. Den negativa avkastningen förklaras av våra största noterade aktiecase Smart Eye och Awardit (18 % och 17 % av totalen), som under månaden fortsatte falla med -11 % respektive -10 %, trots frånvaro av relaterade, negativa nyheter. Hög volatilitet av den här typen är ett nödvändigt pris att betala för extraordinär avkastning. Även om vår tajming visade sig vara för tidig så är vår bedömning fortfarande att värdet på Smart Eye och Awardit är flera gånger högre än dagens marknadspriser, och det är därför dessa positioner utgör en hög andel av portföljen.

De övriga delarna av vår portfölj levererade en tillfredsställande, positiv avkastning. Vi har t.ex. deltagit i blocktransaktioner och riktade emissioner med gott resultat. En annan positiv muskel, värd att lyfta fram, är våra emissionsgarantier som utgör en hörnsten i vår strategi. Efter att ha signerat fyra nya garantiåtaganden under de senaste veckorna har vi just nu kontrakt på 22 MSEK i garantier som kommer resultera i betydande intäkter under våren. Alla våra pågående garantier handlas stabilt över teckningskursen i de fall där emissionerna nu pågår.

Våra fyra nya garantier innebär att vi totalt är uppe i sex stycken garantier, samt att andelen garantier i portföljen gått från 15 % till 22 %. Det är en konsekvens av allt bättre möjligheter och transaktionsvillkor, vilket också var vad vi väntade oss i vårt förra månadsbrev. Vi ligger just nu i förhandlingar i ett par ytterligare garantiupphandlingar och räknar därför med att inom kort addera ännu fler garantier. Vi arbetar även med ett antal intressanta lånemöjligheter där vi planerar att använda delar av vår stora kassa på cirka 25% av portföljen, vilket skulle skapa en större bas av stabila ränteintäkter som minskar volatiliteten i portföljen. Kassan ger oss viktig optionalitet. Vi håller hellre kassa än gör halvbra investeringar.

 

En annan viktig och unik del i fondens strategi är investeringar i pre-IPO:er och andra onoterade bolag. Vi har fram tills nu inte gjort några onoterade investeringar och vi kommer fortsätta vara mycket selektiva på det området. Under mars gjorde vi dock ett undantag när vi deltog i en pre-IPO i ett bolag inom försvarsteknologi. Investeringen görs i form av en konvertibel som återbetalas inklusive ränta om bolaget inte gör en notering innan ett specifikt datum i höst, vilket vi ser som en attraktiv transaktionsstruktur. Bolaget har kritisk expertis inom ett teknologiområde som Västeuropa slutade att utveckla efter kalla kriget, men som nu blivit högaktuellt igen efter Rysslands invasion av Ukraina. Vi lär få tillfälle att återkomma till mer detaljer om bolaget längre fram när det blir aktuellt med IPO.

Ute i världen rasar fortfarande problemen inom leverantörskedjorna, men vi ser inte att detta kommer ha någon större påverkan på Exelity eftersom bara runt 10-15 % av portföljen består av hårdvaru-verksamhet beroende av fysiska leverantörskedjor. Vi har främst investerat i mjukvarubolag vars affärsmodeller bygger på licensintäkter och där produkter och tjänster i stor utsträckning distribueras via molnlösningar.