Månadsrapport mars 2021 – HYOF

Månadsrapport mars 2021 – HYOF

Mars månad har likt februari kännetecknats av stor aktivitet i den nordiska primärmarknaden för high yield obligationer. Troligen delvis en effekt av ökade transaktionsvolymer i nordisk M&A och delvis uppdämt behov för refinansieringar.

Vi gjorde 2 investeringar i andrahandsmarknaden under mars, dessa skedde i illikvida obligationer utställda av 2 större finansbolag. Eftersom obligationerna är illikvida handlas de med en relativt stor bid/ask spread, vilket gav oss en mark-to-market effekt över månadsslutet och drog påverkade avkastningen för månaden till +0,29. Vi är nu tillbaka på positivt NAV för året 100,09 och den underliggande portföljen har idag en yield to maturity om ca 8% per år.

Allt fler börjar se ökad inflation i USA till följd av finanspolitiska åtgärder under Biden samt bättre makroekonomisk statistik. Det driver även förväntningar om ökad inflation i Europa och norden. Prisutvecklingen på europeiska high-yield obligationer (iTraxx Europe Crossover) är relativt flackt under första kvartalet 2021, och är kvar på lägre nivåer än innan marknadens reaktioner på pandemin mars 2020.

Vi ser fortsatt många intressanta möjligheter i obligationsmarknaden. Vi öppnar upp för månadsvisa emissioner i HYOF under 2021. Nästa emission är den 29 april och det går att teckna sig som vanligt genom bl.a Avanza.