Finserve Micro Cap månadsrapport – januari 2024

Finserve Micro Cap månadsrapport – januari 2024

I januari upplevde vi både nedgångar och uppgångar. Månaden inleddes med en nedgång, men fondens struktur säkerställde en robust motståndskraft mot dessa svackor. Mitt i januari började marknaden återhämta sig, där fastighetssektorn och tekniksektorn ledde återhämtningen. Fondens breda inriktning mot alla sektorer bidrar till jämnare svängningar och en mer kontrollerad risk. Det innebär dock att fonden inte alltid följer med uppåt i samma takt som vissa sektorer gör under återhämtningen. Fondens A-klass sjönk med 2,29%, vilket ändå var 0,51% bättre än sitt referensindex.

De största positiva bidragsgivarna under perioden var Hansa Biopharma, ITAB Shop Concept, Softronic, Norva24 Group, MedCap och Vestum. Dessa sex aktier fick kapital allokerat i början av januari på grund av deras långsiktiga trend. Flera av dessa företag har skalbara affärsmodeller med potential för fortsatt stark tillväxt.

Fondens strategi att favorisera företag med låg volatilitet och tydlig trend har visat sig framgångsrik. Exempelvis sticker Softronic ut med en imponerande trend och en volatilitet på endast 28,84%, jämfört med genomsnittet på 44,5% i välkända småbolagsindex.

Den fortsatta låga nivån på långa räntor jämfört med korta räntor signalerar en marknadsförväntan på räntesänkningar, något som även riksbankerna har börjat signalera försiktigt. När räntesänkningarna sker, förväntas många småbolag återhämta sig kraftfullt. Med dagens höga finansieringskostnader och avkastningskrav är många småbolag undervärderade.

Nu är en utmärkt tidpunkt för investeringar i småbolag, som historiskt har presterat bättre än storbolag över tid, trots att de legat efter under de senaste åren. Detta gap förväntas nu börja minska. Statistiskt sett återhämtar sig småbolag alltid bättre än stora bolag efter en så kallad ”bear market”. Detta mönster bekräftades under indexets utveckling i Q3 2023 och förväntas fortsätta under 2024 även om januari var en svag månad för småbolag.

Visste du att?
Ett likaviktat index övertid presterar bättre än ett värdeviktat index.

#Småbolagseffekten
Småbolag har långsiktigt gett högre avkastning än stora bolag, Rolf Banz publicerade de första bevisen 1981 och fenomenet gäller än idag även om stora bolag i vissa perioder gett högre avkastning. Senaste var perioden 2021 – 2023 men sedan oktober 2023 ser vi att småbolagen presterat betydligt högra avkastning jämfört med stora bolag.

Läs mer: Rolf Banz (1981) undersöker det empiriska sambandet mellan avkastningen och det totala marknadsvärdet på NYSE-aktier mellan 1936 och 1975. Han finner att mindre företag (företag med låg kapitalisering) har högre riskjusterad avkastning än större företag i genomsnitt.

Läs månadsuppdateringen i sin helhet