Finserve Micro Cap månadsrapport – december 2023

Finserve Micro Cap månadsrapport – december 2023

En bra start för fonden och ett starkt avslut för småbolag
Fonden hade sitt första NAV den 11 december och avkastade 5,05 % efter avgifter fram till och med sista december som kan jämföras med OMX Small Cap index som var upp 4,95% på samma period.

Fonden hade vid årsskiftet 139 bolag i portföljen med en genomsnittligt bolagsvärde om 2,4mdr SEK.

Största bidragarna under perioden var K-Fast Holding AB, Calliditas Therapheutics AB, Fasad Group AB, Senzime Ab och Brinova Fastigheter.

Bolagen med högst vikt och stark trend i portföljen var Vestum, I.A.R Systems Group, K-Fast Holding, Logistea och Netel Holding.

I spåren av att riskaptiten kommit tillbaka fortsatte småbolagen sin återhämtning och Nasdaq OMX Small Cap index var upp 4,67 % på månaden och avslutade året på -6,33 %. Sedan den amerikanska centralbanken kommunicerade att de lämnade räntan orörd har svenska småbolag haft en stark utveckling.

Över tid så presenterar småbolag (#småbolagseffekten) bättre än stora bolag men under senaste åren har småbolag släppat långt efter stora bolag och nu har gapet börjat justeras. Småbolag återhämtar sig statistisk alltid bättre än stora bolag efter en så kallad Bear market (Nedåtgående marknad). Den effekten är tydlig om vi ser hur utvecklingen varit sedan årsskiftet.

Vi tror att småbolagstrenden fortsätter under 2024 främst pga fortsatta räntelättnader och ökad riksaptit. I samband med att avkastningskravet på aktier går ner blir bolagsvärderingarna högre.

Visste du att? 
Ett likaviktat index övertid presterar bättre än ett värdeviktat index.

#Småbolagseffekten 
Småbolag har långsiktigt gett högre avkastning än stora bolag, Rolf Banz publicerade de första bevisen 1981 och fenomenet gäller än idag även om stora bolag i vissa perioder gett högre avkastning. Senaste var perioden 2021 – 2023 men sedan oktober 2023 ser vi att småbolagen presterat betydligt högra avkastning jämfört med stora bolag.

Läs mer: Rolf Banz (1981) undersöker det empiriska sambandet mellan avkastningen och det totala marknadsvärdet på NYSE-aktier mellan 1936 och 1975. Han finner att mindre företag (företag med låg kapitalisering) har högre riskjusterad avkastning än större företag i genomsnitt.

Ladda ned PDF version med statistik