Februari: fortsatt styrka i investerade trender

Februari: fortsatt styrka i investerade trender

Inge Heydorn

Vi såg en tvär vändning i marknaden under februari där hela uppgången stödd av bra rapporter försvann i rädslan för högre räntor under senare delen av månaden. Rapporterna från tech-bolagen var som väntat starka under kvartalet men vi fick dock se en blandad utveckling för aktiekurserna trots att de flesta slog konsensus. De stigande långräntorna förändrade även beteendet i marknaden där man under en lång tid handlat work-from-home i en klump emot recovery-aktierna. Nu började marknaden istället sälja de bolagen med högst multiplar och de som gått bäst. Detta gjorde att gamla korrelationer inte längre och vi har justerat våra positioner något för att få en balanserad risk i portföljen.

Volatiliteten runt rapporterna var hög och fler talet aktier adderade nästan 10% på rapporterna medans vissa tappade över 10%. Nintendo, Sony och Activision var stora vinnare för oss medan Ubisoft var en förlorare. Ubisoft rapporterade ett starkt december-kvartal men guidance för 1Q var svagt då två större spel flyttades till Q2. Efterfrågan på spel har drivits upp av många har tvingats vara hemma medan utvecklingen av spel har hämnats då processerna runt spel utveckling har komplicerats. Januari och februari datapunkterna runt efterfrågan har varit väldigt stark för spelutvecklare, de tuffa jämförelsetalen kommer dock först i mars. Ett av våra huvudinnehav Nintendo tror vi dock redan har nått sin guidance i volym under kvartalet under de två första månaderna. Global Esport Fund avkastade 1,86% i februari.

Läs hela rapporten inklusive statistik