Exelity månadsrapport – februari 2024

Exelity månadsrapport – februari 2024

Efter ett starkt 2023 med en nettoavkastning på +27%, fortsätter Exelity att överpresentera mot de flesta index. Nettoavkastningen (efter avgifter) för februari slutade på +3,72%, med ett starkt bidrag från den noterade portföljen. Hittills i år är Exelity upp 5% efter avgifter för 2024, vilket kan jämföras med OMX Small Cap PI som är -4,2%, OMX Stockholm 30 +2,8% och First North Index som är -3,5%. Därmed fortsätter Exelity den inslagna vägen från 2023 och överavkastningar mot samtliga index. Det tåls att ännu en gång upprepas dock att Exelitys unika profil, gör att det inte finns något relevant benchmark som matchar.

Den noterade portföljen såg ett flertal kärninnehav leverera en stark utveckling under februari; som Fortnox (+24%), Smart Eye (+23%), CTT (+11%), Evolution (+10%) och FreeTrailer (+10%). Trots en rätt så koncentrerad portfölj, så utgör Exelitys största innehav Smart Eye endast 8% av fondens NAV, medan de tre största innehaven motsvarar cirka 17%. Den totala aktieexponeringen av Exelity motsvarar per februaris utgång 50%. Trots att Small Cap index har haft det tufft under februari, med en indexnedgång runt 4%, parerar Exelity nedgången väl.

Samtidigt fortsätter lånebenet att utvecklas stabilt, som var upp 1,6% i februari (tillsammans med garantier). Låneportföljen utgör nu 39% av NAV, där våra kommande låneintäkter för resten av 2024 motsvarar cirka 4% av fondens nuvarande tillgångsmassa (NAV). Låneintäkterna utgör en stabil bas i portföljen, där Exelity har fortsatt noll defaults sedan start. Vi fortsätter att reservera för potentiella defaults, där reserveringarna per slutet av februari motsvarar ungefär en genomsnittlig låneexponering.

Under februari signerade vi två nya garantier, där framtida garantiersättningen från samtliga signade garantier just nu väntas uppgå till cirka 2,4% av NAV. Vi fortsätter att selektivt garantera i företrädesemissioner, där det genomsnittliga utfallet under 2023 har varit 20%.

Vi konstaterar fortsatt att aktieportföljen är solid, samtidigt som lånestocken är god, samt att aktiviteten på garantisidan är fortsätter starkt. Det starka momentumet från 2023 ser ut att hålla i sig, där vi fortsätter att leverera stabil avkastning till låg volatilitet, med endast två förlust månader (-1,6% sept -23, -0,5% okt-23) sedan låneportföljen har var fullt upprampead (hösten 2022).

Ladda ned PDF version med statistik