Being and Investment Active Value månadsrapport – december 2023

Being and Investment Active Value månadsrapport – december 2023

Det var ett händelserikt år för vår fond som resulterade i en avkastning på 23% i SEK för helåret 2023, efter avgifter, trots vikande utländska valutor. För mer information om fonden besök: www.beingandinvestments.com

Under december steg fonden ca 5% efter avgifter.
Bland innehaven som bidrog mest till avkastningen under månaden återfanns Ericsson, Insight Enterprises, StoneCo och Dustin. I en annars ganska jämn månad för våra innehav.

Ericsson är ett nytt innehav som bygger delvis på en återhämtning av 5G utrullningen globalt, men har även med sig det faktum att Huawei blivit mer eller mindre förbjuden att verka i många delar av världen. Detta betyder en avsevärt lägre konkurrens inom 5G, i förhållande till tex 4G. Huawei konkurrerade trots allt med vad som i princip var statliga subventioner och otillåtliga hjälpmedel, som tex stöld av IP. Detta betyder sannolikt fler marknadsandelar för Ericsson utanför Kina, men sannolikt också högre marginaler. Ericsson har också tagit en relativt stark position gentemot Nokia inom 5G, något som visades under månaden då AT&T i USA bestämde sig för att välja Ericsson framför Nokia inom 5G. Det indikerar också på att den amerikanska marknaden snart fortsätter att rulla ut 5G. Ericsson är dock ett svårt bolag att styra: en underliggande verksamhet som har både en ekonomisk och en teknologisk cykel, med stora krav på forskning och utveckling. Då bolaget dessutom främst bygger rälsen (telekominfrastrukturen) i stället för att serva den, blir omsättningen inte lika förutsägbar som andra affärsmodeller. Detta har lockat tidigare och existerande VDar, och sannolikt också framtida VDar, att satsa på uppköp som servar infrastrukturen. Aktien var upp ca 22% under december, vilket också ungefär motsvarar vår totala avkastning på innehavet. Cevian investerade i Ericsson 2017/2018 innan Huawei blev förbjuden att verka i många nyckelmarknader, och innan det dyra köpet av Vonage, på ungefär samma pris som vi kom in på. Cevian har idag tagit en styrelseplats i bolaget, vilket vi gillar.

Dustin är också ett nytt innehav för 2023, som vi plockade upp i samband med att nyemissionen annonserades. Emissionen genomfördes under november, och aktien tog fart under december. Vårt snittpris är 7,7 SEK per aktie och vi var upp 28% sedan dess. Dustin har en mycket jämn och fin historia bakom sig, med nästan kusligt konsistent tillväxt och marginal. Det är en sk value added reseller som bör ha jämna marginaler. Utöver det växer den del av bolaget som återförsäljer Cloudtjänster, med hjälp av konsultverksamhet. Denna del har visat sig ha högre marginaler och en återkommande intäktsmodell inom andra liknande, men större, bolag (tex ATEA och Insight Enterpises). Dustin tog ett stort kliv mot detta i samband med uppköpet av Centralpoint. Timingen för uppköpet var dock katastrofalt: under en uppblåst kapitalmarknad med en uppblåst verksamhet. Under 2023 har bolaget fått parera en vikande konjunktur, samtidigt som löneinflationen ökat kostnaderna. Vi tror att marginalerna bör kunna rättas till, i vad som mångt och mycket fortfarande är en distributionsbusiness (med mervärde). En fortsatt hög belåning gör dock att vi begränsar allokeringen till detta innehav. Altor Private Equity satte Dustin på börsen och var även huvudägare för Centralpoint.

Under månaden investerade vi även i FLSmidth, en infrastruktur och serviceleverantör (~60% service) åt miningmarkanden (>100% av EBIT), med hög exponering mot mineraler och metaller som är viktiga för elektrifieringen av världsekonomin. Bolaget går igenom en signifikant förändringsprocess, med ett nytt grepp på hur de prissätter och styr affären. Det har dessutom skett en halvering av antalet spelare nyligen, efter att FLSmidth köpt upp Thyssenkrupps motsvarande miningdel och Metso köpt upp Outotec. Metso har ~40% högre marginaler jämfört med FLSmidth, och siktar högre ändå. Ett gap som FLSmidth ämnar stänga. Bolaget har en ny VD: tidigare chef för Metos största verksamheten, och ny storägare: Altor, som äger 11% av bolaget och innehar en styrelseplats.

Ladda ned PDF version med statistik