Augusti: hösten ser stark ut

Augusti: hösten ser stark ut

Marknaden fortsätter att vara orolig, kommer återhämtningen att fortsätta? Hur kommer den snabba spridningen av deltavarianten att påverka och hur snabbt kommer inflationen att falla? Den positiva marknadssynen har hittills vunnit detta år med cykliska aktier i topp. Vi är dock lite oroliga att återhämtningen kan fördröjas givet spridningen av
delta-covid. Tillväxten för teknikaktier har varit stark i år drivet av investeringar runt covid men även för att effektivisera företagen i den här nya miljön.

Andra kvartalets rapporter var överlag starka och framför allt för softwarebolagen.
Softwarebolagen har generellt växt starkare än förväntat under Q2 trots tuffa jämförelsetal och indikerat att de även tror att andra halvan av året blir starkt. Vi har utökat vårapositioner i Salesforce och Adobe under sommaren.

Tv-spel har varit den klart svagaste teknologisektorn under sommaren, drivet av politiskt tryck i Kina och tuffa siffror att jämföra med från förra året. Den underliggande efterfrågan har dock varit fortsatt god och hösten ser ut att bli stark drivet av nya releaser. Det stora antalet nya releaser kommer driva efterfrågan men även göra att konkurrensen ökar.

Vi har ökat i software och i vissa spelbolag som Zynga under sommaren.

Vi har även varit aktiva under månaden i halvledar -utrustningsbolagen.

GP Bullhound Thyra Hedge slutade upp 0.07% under augusti och är nu upp 2.97% i år.