SCFI månadsrapport – maj 2023

SCFI månadsrapport – maj 2023

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för maj om 101,17. Det är en uppgång med 0,31 %.

Fonden har inte haft någon nyutlåning under maj däremot har ett lyft genomförts på redan beviljade krediter motsvarande cirka 13,8 miljoner kronor.

Till följd av stora inlösen har fonden stängts och kommer påbörja ordnad avveckling. Hans Westerberg har kommit in som ny förvaltare i samband med avvecklingen och tar vidare arbetet med att fortsätta förvalta fonden som tidigare och hantera en ordnad avveckling. Hans har tidigare arbetat i 13 år på Swedbank i olika seniora roller bland annat Chef för ECM (Equity Capital Markets), 2 år på Nordea Markets och chefsanalytiker på Danske Bank. Fonden kommer löpande uppdatera information här på frågor och svar.

NAV-påverkande faktorer för maj är värdet på fondens noterade aktieinnehav som har minskat och fonden ser fortsatt att riskerna i marknaden ökar. Reserveringarna har ökat till följd av förhöjda risker vilket syns tydligt inom SME-marknaden.

IFRS 9

Riskerna i marknaderna fortsätter öka och fonden har ökat reserveringarna under månaden. Fonden ser speciellt ett tryck mot bolag som har försäljning mot retail kunder. Fonden har sett en förhöjd risk på tre motparter och utvecklingen är fortsatt negativ vilket ökar risken och även reserveringarna. Fonden ser att konkurser fortsätter öka ibland SME-bolag, det finansiella läget sätter press på några av fondens innehav och kommer utvärderas löpande.

Läs mer