Global Security Fund månadsrapport – januari 2024

Global Security Fund månadsrapport – januari 2024

En av fondens huvudsektorer cybersäkerhet, har rivstartat för året och varit en favorit för investerare. Teknologi har gått starkt och halvledare fortsätter utvecklas exceptionellt väl. Det som en direkt följd av prognoser för AI och det faktum att chip och halvledare genomgår en megatrend precis som fondens sektorer.

Ökad efterfrågan av cybersäkerhet drivs även av ny rapporteringsplikt och ökade regleringar i USA, vilket påskyndar behovet av implementering och att komplettera befintliga lösningar. Vår bedömning är att det här bara är starten på ökad kravställning på privata bolag och dess säkerhetslösningar, både i USA och i Europa samt vissa delar av Asien. Bakgrunden är att främmande makt redan idag riktar hot och attacker mot svenska och västerländska bolag och det kan leda till sårbarhet i ett lands totalförsvar.

Cybersäkerhet är också centralt för AI-utvecklingen och sett till dess tillhörande risker är säkra lösningar av hög vikt. Inflytelserika Gartner listar risk, hot och säkerhetshantering inom cybersäkerhet som de två viktigaste teknologitrenderna för 2024. Vår bedömning är att AI blir ett starkt draglok för bolagen inom cybersäkerhetssektorn som kommer att gynnas kraftigt. Detta vid sidan av en redan konstaterad strukturell långsiktig trend med redan hög efterfrågan både från stater och bolag.

Det är svårt att inte bli imponerad av Microsofts position i detta. De är ledande i AI-erbjudanden med OpenAI och i implementering av AI i sina tjänster, men de är också marknadsledande inom cloud service och har flera intäktsvert

Redan efter januari (blå staplar) är Crowdstrike och Palo Alto, som båda är marknadsledande inom cybersäkerhet, upp över 14 % under  året. Rapporterna har generellt varit bra för sektorn särskilt sett till bolagens prognoser som är den del som på senare år har skapat negativ volatilitet i det här segmentet och aktierna.

Vi ser också hur traditionella försvarsbolag har cybersäkerhet som ett mer centralt erbjudande mot stater. Dessa bolag investerar även stort i AI via R&D och/eller via förvärv. Saab har t ex förvärvat Helsing och Crowd AI för göra AI mer centralt i sin produktportfölj. Vi ser också att efterfrågan på big data och försvarsteknik ökar kraftigt.

Fondens exponering mot Europa har ökat de sista sex månaderna och bolagen har utvecklats starkt. Flera av bolagen är även här upp över 10 % under året. Behovet och efterfrågan är fortsatt stark och kommer vara så under lång tid.

Den amerikanska ekonomin känns betydligt starkare än den europeiska samtidigt kan det finnas attraktiva case i Europa och givetvis står försvar ut. Många bedömare ansåg att vi stod inför ett bekymmersamt läge i den amerikanska marknaden med de kombinerade förväntningarna (prissatt) om räntesänkningar och om en stark ekonomi med tillväxt. Efter att FED-chefen Jorome Powell klargjorde att en sänkning i mars i är aktuell  har förväntningar och prissättning kring räntenivå justerats. Trots det har aktiemarknaderna stått sig starka och är nära All Time High.

Vi avslutar med att konstatera att ett amerikanskt stöd till Ukraina nu gått igenom i kongressen i USA.

Det är glädjande!

Läs mer