High Yield Opportunity Fund logo

High Yield Opportunity Fund är en sluten alternativ investeringsfond (AIF) som beräknas bli noterad på Nordic Growth Market med månatligt NAV.
Placeringshorisonten är 3-5 år och fonden har ett nordiskt fokus.
Syftet med fonden är att ta tillvara de unika möjligheterna som finns på den nordiska high yield marknaden.

Fonddokument

Pressreleaser

High Yield Opportunity Fund AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 100,00 för december 2020

Regulatorisk pressrelease

Stockholm 5 januari 2021 – High Yield Opportunity Fund AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån.  

Läs mer

High Yield Opportunity Fund AB (publ) offentliggör första emission och notering på NGM samt offentliggör Slutgiltiga villkor för emission 2020

Regulatorisk pressrelease

Stockholm 21 december 2020 – High Yield Opportunity Fund AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare givits möjlighet att teckna Vinstandelslån.

Läs mer