Global Security Fund

Global Security Fund är en global aktiefond som investerar i noterade bolag inom försvars- respektive säkerhetsindustrierna. Erbjuder en fond som kan ge investerare en långsiktigt hög riskjusterad avkastning med relativt låg korrelation med andra tillgångslag. Det gör fonden till en väldigt bra byggsten i en väldiversifierad investeringsportfölj.

Fonddokument