Frågor och svar med anledning av att fonden Scandinavian Credit  Fund I AB (publ) avvaktar med inlösen per den 15 december 2022

Frågor och svar med anledning av att fonden Scandinavian Credit Fund I AB (publ) avvaktar med inlösen per den 15 december 2022

Med anledning av pressmeddelandet om att Scandinavian Credit Fund I avvaktar med inlösen per den 15 december 2022, har vi nedan samlat frågor och svar kopplade till händelsen.

SCFI – QA-dec2022-update