Företagslån

Vi gör trygg och flexibel företagsfinansiering möjlig. Genom våra två kreditfonder Scandinavian Credit Fund I AB (publ) och Nordic Factoring Fund så kan vi erbjuda företag kortfristiga lån. Våra kunder är mindre och medelstora företag som befinner sig i någon form av expansion, investering, omstrukturering, refinansiering, bryggfinansiering, generationsfinansiering, factoringbehov eller med säsongsmässiga behov

Så här jobbar vi

Finserve erbjuder säkerställd utlåning via fonden Scandinavian Credit Fund I (”SCFI”). Eftersom Fonden inte är en bank så kan vi vara mer pragmatiska i vår långivning. Vi är måna om att vara flexibla och lyhörda, men följer en strikt kreditprocess som säkerställer att våra investerare kan vara trygga i att de företag vi lånar ut kapital till kommer att återbetala sina lån

ALLMÄNNA KRAV

Vi går igenom verksamheten och dess historik

ALLMÄN KREDITHÄNSYN

Här tar vi hänsyn till affärsmodell, nyckeltal, säkerheter och gör en kreditupplysning.

SÄKERHETER

Lånet ska normalt säkerställas med olika typer av säkerheter t ex företagsinteckningar, reverser, pantbrev i fastigheter, aktier, borgen och andra realiserbara tillgångar. Fonden utesluter ”mjuka” säkerheter som intellektuell egendom och programvara.

STRUKTUR & STORLEK

Från 20 MSEK eller ekvivalent i annan valuta, krediter ges som lån med fast ränta eller rörlig ränta, normalt korta eller mellanfristiga lån på 1-48 månader.

OM OSS PÅ FINSERVE

Finserve har för avsikt att bli en ledande oberoende aktör inom direktutlåning till företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolaget förvaltar bland andra fonderna Scandinavian Credit Fund I, Nordic Factoring Fund och Global Security Fund.

Vårt uppdrag är att hjälpa företag i Norden att navigera sig igenom osäkra tider med trygga och flexibla finansieringslösningar.

employee image

EMMA WESTERBERG

Ansvarig för företagsutlåning

Emma har arbetat på Finserve sedan 2017 och är för närvarande ansvarig för företagsutlåning. Emma har studerat företagsekonomi vid Stockholms universitet med inriktning mot ekonomi, och har studerat en termin vid San Diego State University som en del av sitt kandidatprogram.

employee image

VIKTOR BLOHMÉ

Kredit- och Företagsanalys

Viktor har arbetat med kredit- och företagsanalys sedan slutet av 2018 på Nordea Bank med fokus på finansieringstransaktioner som LBOs, M&A’s och Bonds. I januari 2022 började Viktor på Finserve som  investeringsanalytiker i originationteamet som ansvarar för fondens direktutlåningsportfölj. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att utforska och identifiera nya affärsmöjligheter samt att bygga relationer och analysera företag som söker direktutlåning från fonderna. Viktor har en kandidatexamen i företagsekonomi från Jönköping universitet.

Starta Låneprocessen

Boka möte nu