Fondhotell

Att förvalta fonder ställer idag höga regulatoriska krav och innebär betydande kostnader
för den som vill bygga en förvaltningsorganisation från grunden.

Genom att använda Finserves fondhotell erbjuds en möjlighet att förvalta UCITS- och AIF-fonder via Finserve och dess tillståndspliktiga verksamhet

Genom denna lösning får förvaltaren tillgång till en stabil plattform för riskkontroll, regelefterlevnad och revision. En beprövad och kostnadseffektiv lösning för den som vill starta fondbolag eller flytta sin förvaltning från en befintlig struktur.

Start av ny fond

Många duktiga förvaltare vill starta sin egen fond, men inser komplexiteten i med alla regulatoriska och organisatoriska krav. Finserve kan hantera hela processen med att sätta upp nya fonder, både utlandsbaserade och svenska, UCITS-fonder eller AIF-fonder. Avtal finns redan på plats med svenska och utländska aktörer vilket innebär kortare time to market samt konkurrenskraftiga priser. Finserve säkerställer en smidig och kostnadseffektiv process och involverar uppdragsgivaren i den utsträckning som krävs och som uppdragsgivaren önskar.


Du förvaltar själv

Förvaltning av fonder och diskretionära portföljer sker under Finserves tillstånd. Samarbetsparten utser förvaltare som blir anställd i Finserve och förvaltar själv den eller de portföljer eller fonder som omfattas av samarbetet.


FinServe förvaltar

För part som önskar en helhetslösning kan Finserve, utöver administration och uppsättning av fonder eller portföljer, erbjuda förvaltning av portföljer.


Flytt av befintlig förvaltning till egen förvaltning

För de som idag har en befintlig fond och förvaltar den från ett eget fond- eller värdepappersbolag kan Finserve erbjuda att förvaltningen i stället sker via Finserve. Det innebär att förvaltningen flyttas över från det egna bolaget till Finserve. Beroende på befintligt upplägg är en sådan överflytt normalt en relativt smidigt process. När överflytten till Finserve är klar kan fond- eller värdepappersbolagets tillstånd återkallas. Finserve kan även erbjuda kontorsplats på Riddargatan i Stockholm.


Flytt av befintlig förvaltning till FinServes förvaltning

En komplett och kostnadseffektiv lösning för den som idag har ett fond- eller värdepappersbolag och vill flytta förvaltningen till Finserve samt uppdra åt Finserve att ta hand om förvaltningen. I en sådan lösning behöver den som ”äger” fonden inte avlöna förvaltare och inte heller ha bolag eller lokaler kvar. Lösningen blir därmed väldigt effektiv och kostnadsmässigt attraktiv. Kontroll över förvaltningen säkerställs via tydliga mandatspecifikationer samt vid önskemål även genom att en investeringskommitté bildas i vilken den som ”äger” fonder utser representanter som tillsammans med Finserves förvaltare träffas regelbundet för att ge input till förvaltningen.

Distribution

En grundtanke med Finserve är att skapa förutsättningar för duktiga personer att samverka, bl a avseende distribution. Finserve har flera distributionsavtal och upparbetade kanaler. Finserve har också egna säljare som representerar alla fonder som förvaltas under Finserve.